Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 669

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Ostrosłup prawidłowy trójkątny - obliczanie długości odcinków

miniatura

Podsumowanie brył obrotowych

miniatura

Pole koła

miniatura

Ostrosłup prawidłowy czworokątny i sześciokątny - obliczanie długości odcinków

miniatura

Pole pierścienia kołowego

miniatura

Ostrosłupy - zadania

miniatura

Suma kątów w trójkącie

miniatura

Pierwiastek kwadratowy, sześcienny, n-tego stopnia

miniatura

Działania na pierwiastkach wyższych stopni

miniatura

Związek między pierwiastkowaniem a potęgowaniem

miniatura

Mnożenie liczb naturalnych - wprowadzenie

miniatura

Graficzne przedstawienie metod dzielenia w pamięci

miniatura

Dzielenie potęg o jednakowych wykładnikach

miniatura

Ułamki właściwe na osi liczbowej

miniatura

Dodawanie liczb mieszanych o jednakowych mianownikach w części ułamkowej

miniatura

Mnożenie jednomianów

miniatura

Rysowanie prostych prostopadłych za pomocą linijki i ekierki

miniatura

Zasady odczytywania i zapisywania liczb w systemie rzymskim do trzydziestu

miniatura

Obliczanie liczby na podstawie danego jej procentu

miniatura

Wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias - przykłady

miniatura