Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 669

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Mnożenie pisemne przez liczby zakończone zerami - zadania

miniatura

Zaznaczanie liczb dziesiętnych na osi liczbowej

miniatura

Zależności pomiędzy cechami podzielności liczb

miniatura

Wyłączanie czynnika przed znak pierwiastka

miniatura

Obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent

miniatura

Metoda przeciwnych współczynników - zadania

miniatura

Mnożenie liczb mieszanych

miniatura

Co to jest funkcja?

miniatura

Bryły obrotowe

miniatura

Budowa i własności trójkąta

miniatura

Zamiana jednostek pola - wprowadzenie

miniatura

Proste równania logarytmiczne

miniatura

Figury środkowosymetryczne

miniatura

Różnica kwadratów

miniatura

Budowa prostopadłościanu i sześcianu

miniatura

Obliczanie czasu, gdy dana jest droga i prędkość

miniatura

Zadania o wieku ludzi

miniatura

Twierdzenie Pitagorasa w czworokątach

miniatura

Układ współrzędnych - wprowadzenie

miniatura

Włączanie czynnika pod znak pierwiastka sześciennego

miniatura