Wyniki wyszukiwania

Filtry: Chemia

Znaleziono 65

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Gazy szlachetne

miniatura

Podział mieszanin

miniatura

Prawo zachowania masy

miniatura

Kwasy karboksylowe

miniatura

Zanieczyszczenia powietrza

miniatura

Sposoby rozdzielania mieszanin

miniatura

Zapisywanie równań reakcji chemicznej

miniatura

Właściwości fizykochemiczne kwasu mrówkowego i octowego

miniatura

Kwasy tłuszczowe

miniatura

Dyfuzja

miniatura

Węglowodory

miniatura

Estry

miniatura

Tłuszcze

miniatura

Metale i niemetale

miniatura

Węglowodory nasycone (alkany)

miniatura

Woda i jej właściwości

miniatura

Aminokwasy, tworzenie białek

miniatura

Gęstość, masa, objętość

miniatura

Właściwości fizyczne i chemiczne alkanów

miniatura

Rozpuszczalność substancji

miniatura