Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 652

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Ostrosłupy - zadania

miniatura

Suma kątów w trójkącie

miniatura

Pierwiastek kwadratowy, sześcienny, n-tego stopnia

miniatura

Działania na pierwiastkach wyższych stopni

miniatura

Związek między pierwiastkowaniem a potęgowaniem

miniatura

Zapisywanie dużych liczb w notacji wykładniczej

miniatura

Działania na potęgach o wykładniku wymiernym

miniatura

Czym jest potęga o wykładniku ujemnym?

miniatura

Potęgi i pierwiastki - zadania dowodowe

miniatura

Działania na potęgach o wykładniku ujemnym

miniatura

Łączność mnożenia

miniatura

Kolejność wykonywania działań - wprowadzenie

miniatura

Działania na potęgach o wykładniku naturalnym

miniatura

Odczytywanie dużych liczb

miniatura

Odejmowanie ułamków o tych samych mianownikach - przykłady

miniatura

Potęgowanie jednomianu

miniatura

Mierzenie długości łamanych

miniatura

Obwód prostokąta i obwód kwadratu - wprowadzenie

miniatura

Graficzne porównywanie pól figur

miniatura

Poszukiwanie zależności liczbowych

miniatura