Ścieżka:

miniatura 10:22

Procenty w zadaniach tekstowych

Dowiedz się: jak zastosować procenty w zadaniach tekstowych, dlaczego towar po podwyżce, a potem obniżce o ten sam procent nie kosztuje tyle samo, co na początku, jak wykorzystać wiedzę o procentach w codziennych sytuacjach.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-VI.4

miniatura 09:58

Podatki

Dowiedz się: co to jest cena netto, co to jest cena brutto, jak obliczyć wartość podatku VAT, co to jest podatek dochodowy.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-V.5

miniatura 09:23

Poszukiwanie zależności geometrycznych

Dowiedz się: jak szukać zależności geometrycznych, jak opisać zaobserwowane zależności, jak stosować algebrę do opisu zależności.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-III.3 MAT-SP78-III.4

miniatura 08:17

Odejmowanie pamięciowe dużych liczb

Dowiedz się: jak odejmować duże liczby, jak odejmować liczby z zerami na końcu.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-II.1

miniatura 09:31

Kolejność wykonywania działań z potęgami

Dowiedz się: gdzie w kolejności działań umieścić potęgowanie, jak wykonać działania z potęgowaniem.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-II.11

miniatura 08:36

Pojęcie potęgi

Dowiedz się: co to jest podstawa potęgi, co to jest wykładnik potęgi, jak liczyć potęgę danej liczby.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-I.1

miniatura 03:18

Rysowanie prostych prostopadłych za pomocą linijki i ekierki

Dowiedz się: jak rysować proste prostopadłe za pomocą linijki i ekierki, jak sprawdzić, czy dwie proste są prostopadłe.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-VII.3

miniatura 09:46

Budowa kąta. Rodzaje kątów

Dowiedz się: jak wygląda kąt prosty, półpełny i pełny, jak narysować kąt rozwarty, jak narysować kąt ostry, z jakich elementów są zbudowane kąty, w jaki sposób nazwać kąt, jak wygląda symbol kąta.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-VIII.1 MAT-SP46-VIII.4

miniatura 07:48

Co to są procenty? - Zamiana ułamka na procent

Dowiedz się: co to jest procent, jak zamienić ułamek na procent, jaki procent figury zamalowano.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-V.1