Wyniki wyszukiwania

Fraza:

Znaleziono 569

Pola figur złożonych

miniatura 09:53

Suma miar kątów w trójkącie - zadania

miniatura 06:15

Korzystanie z tablic trygonometrycznych

miniatura 11:33

Przekrój osiowy stożka

miniatura 10:03

Kąty przyległe

miniatura 06:47

Równania w geometrii

miniatura 10:37

Pole trójkąta

miniatura 09:58

Dowody matematyczne - pole

miniatura 11:44

Twierdzenie Pitagorasa - zadania 2

miniatura 12:15

Badanie monotoniczności ciągu na podstawie wzoru - trudniejsze przykłady

miniatura 06:40