Ścieżka:

miniatura 09:26

Prostokąt - własności

Dowiedz się: jaką figurę możemy nazwać prostokątem, jakie przekątne ma prostokąt, jak przecinają się przekątne w prostokącie, jaką figurę możemy nazwać kwadratem, jakie przekątne ma kwadrat, jak przecinają się przekątne w kwadracie.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-IX.2

miniatura 08:29

Rzut monetą

Dowiedz się: jakie jest prawdopodobieństwo wyrzucenia orła w rzucie symetryczną monetą, jakie jest prawdopodobieństwo wyrzucenia reszki w rzucie symetryczną monetą, jakie wyniki mogą wypaść w rzucie dwiema monetami, jakie wyniki mogą wypaść w dwóch rzutach monetą, jak obliczyć prawdopodobieństwo wyrzucenia dokładnie jednego orła w rzucie dwiema monetami, jak obliczyć prawdopodobieństwo wyrzucenia co najmniej jednego orła w rzucie dwiema monetami, jak obliczyć prawdopodobieństwo w rzucie monetą i losowaniu kuli.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-XII.2

miniatura 10:18

Figury osiowosymetryczne

Dowiedz się: jak wskazać figury osiowo-symetryczne, jak narysować osie symetrii danej figury, jak wskazać, ile osi symetrii ma dana figura.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-XV.3

miniatura 09:49

Pole trójkąta - wzór z sinusem

Dowiedz się: jak obliczyć pole trójkąta znając długości dwóch boków i miarę kąta pomiędzy nimi, jak zastosować sinus kąta do obliczenia wysokości w trójkącie.
Poziom:
Szkoła Ponadgimnazjalna Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
MAT-LIC-VII.5

miniatura 09:10

Przekrój osiowy kuli

Dowiedz się: co to jest przekrój osiowy kuli, jak obliczyć pole przekroju osiowego kuli.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
MAT-LIC-X.6

miniatura 08:36

Odcinek łączący środki dwóch boków w trójkącie

Dowiedz się: czym jest twierdzenie o odcinku łączącym środki boków w trójkącie, jak zastosować w zadaniach twierdzenie o odcinku łączącym środki boków w trójkącie.
Poziom:
Szkoła Ponadgimnazjalna Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
MAT-LIC-VIII.8 MAT-LIC-VIII.10 MAT-LIC-VIII.12

miniatura 04:44

Rysowanie okręgów za pomocą cyrkla

Dowiedz się: jak narysować dowolny okrąg za pomocą cyrkla, jak narysować okrąg o danym promieniu, jak narysować Ziarno Życia.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-IX.7

miniatura 10:37

Długości boków w trójkącie prostokątnym

Dowiedz się: obliczyć długość dowolnego boku trójkąta prostokątnego, znając długości dwóch pozostałych.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-VIII.8

miniatura 05:52

Okrąg wpisany i opisany na kwadracie

Dowiedz się: co to znaczy, że okrąg jest opisany na kwadracie i że kwadrat jest wpisany w okrąg, co to znaczy, że kwadrat jest opisany na okręgu i że okrąg jest wpisany w kwadrat, jaka jest zależność między promieniem okręgu wpisanego w kwadrat, a długością boku kwadratu, jaka jest zależność między promieniem okręgu opisanego na kwadracie, a długością boku kwadratu.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-LIC-VIII.1 MAT-LIC-VIII.2

miniatura 10:33

Pole powierzchni graniastosłupa. Siatki graniastosłupów

Dowiedz się: jak narysować siatkę dowolnego graniastosłupa, w jakich sytuacjach praktycznych wykorzystujemy obliczenia pól powierzchni graniastosłupów.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-XI.2