Ścieżka:

miniatura 06:59

Dodawanie ułamków zwykłych o tych samych mianownikach - przykłady

Dowiedz się: jak sprawnie dodawać ułamki zwykłe o jednakowych mianownikach, co zrobić, gdy w wyniku dodawania otrzymasz ułamek niewłaściwy, w jaki sposób poprawnie zapisać wynik dodawania.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-V.1

miniatura 09:10

Jednomiany - definicja i przykłady

Dowiedz się: co to jest jednomian, co to jest współczynnik liczbowy jednomianu, jak porządkować jednomiany.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-III.1

miniatura 08:02

Proste równoległe i prostopadłe

Dowiedz się: co to są proste równoległe i proste prostopadłe, czy dwie proste przecinające się zawsze są prostopadłe, jaka jest odległość między dwiema prostymi równoległymi.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-VII.2

miniatura 05:43

Zasady odczytywania i zapisywania liczb w systemie rzymskim do dwunastu

Dowiedz się: jakie są zasady odczytywania i zapisywania liczb w systemie rzymskim, Jak zapisać liczby od 1 do 12 w systemie rzymskim, Jak odczytać liczby od 1 do 12 w systemie rzymskim, jak uniknąć błędów w zapisywaniu liczb w systemie rzymskim.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-I.5

miniatura 09:10

Obliczanie, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba

Dowiedz się: jaką częścią jednej liczby jest druga liczba, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-V.3

miniatura 09:27

Wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias - wprowadzenie

Dowiedz się: jak znaleźć wspólny czynnik w sumie algebraicznej, jak wyłączyć wspólny czynnik przed nawias, jak sprawdzić poprawność wyłączania czynnika przed nawias.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-IV.1 MAT-SP78-VI.5

miniatura 08:17

Odejmowanie pamięciowe dużych liczb

Dowiedz się: jak odejmować duże liczby, jak odejmować liczby z zerami na końcu.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-II.1

miniatura 06:33

Wielokrotności liczb

Dowiedz się: Z tej lekcji dowiesz się: co to są wielokrotności liczby, jak utworzyć wielokrotności liczby, ile wielokrotności może mieć liczba.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-II.14

miniatura 05:08

Szacowanie wyników dodawania i odejmowania liczb dziesiętnych

Dowiedz się: jak szacować wyniki dodawania i odejmowania liczb dziesiętnych, gdzie i kiedy przydaje się szacowanie wyników dodawania i odejmowania liczb dziesiętnych.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-V.8

miniatura 10:42

Najmniejsza wspólna wielokrotność dwóch liczb

Dowiedz się: co to jest najmniejsza wspólna wielokrotność, co oznacza zapis NWW(20, 30), w jaki sposób znaleźć NWW kilku liczb.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-II.13