Wyniki wyszukiwania

Fraza:

Znaleziono 569

Odejmowanie ułamków o tych samych mianownikach - przykłady

miniatura 06:16

Potęgowanie jednomianu

miniatura 08:31

Mierzenie długości łamanych

miniatura 04:46

Obwód prostokąta i obwód kwadratu - wprowadzenie

miniatura 08:38

Graficzne porównywanie pól figur

miniatura 05:51

Poszukiwanie zależności liczbowych

miniatura 08:47

Zapisywanie wyrażeń dwumianowanych

miniatura 05:54

Cecha podzielności liczb przez 10

miniatura 04:48

Pierwiastek kwadratowy - wprowadzenie

miniatura 10:37

Odejmowanie liczb mieszanych o różnych mianownikach w części ułamkowej

miniatura 06:02