Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 629

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Przekrój osiowy stożka

miniatura

Stożek: zadania

miniatura

Objętość kuli

miniatura

Pole powierzchni kuli

miniatura

Przekrój osiowy kuli

miniatura

Kula - zadania

miniatura

Dodawanie liczb całkowitych

miniatura

Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych

miniatura

Potęgowanie liczb ujemnych

miniatura

Skala - wprowadzenie

miniatura

Obliczanie długości odcinka, gdy dana jest długość w skali

miniatura

Rysowanie odcinka w skali, gdy znamy jego rzeczywistą długość

miniatura

Skala na planach i mapach

miniatura

Kąty przyległe

miniatura

Kąty wierzchołkowe

miniatura

Proste równoległe przecięte trzecią prostą - kąty

miniatura

Pamięciowe rozwiązywanie równań - równania jako zagadka

miniatura

Równania z dodawaniem

miniatura

Rozwiązywanie równań z dodawaniem

miniatura

Równania z odejmowaniem

miniatura