Ścieżka:

miniatura 14:05

Dowody matematyczne - rachunek kątów (część 2)

Dowiedz się: jak udowadniać zadania dotyczące rachunku kątów.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-VIII.1 MAT-SP78-VIII.5 MAT-SP78-VIII.7 MAT-SP78-VIII.9

miniatura 10:22

Trójkąt 30, 60, 90 - zadania

Dowiedz się: jak zastosować własności trójkąta 30, 60, 90? jak obliczyć długość przeciwprostokątnej w trójkącie prostokątnym równoramiennym? jak obliczyć długość przyprostokątnej w trójkącie prostokątnym równoramiennym?
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-VIII.8

miniatura 10:45

Badanie monotoniczności ciągu na podstawie wzoru

Dowiedz się: jak badać monotoniczność ciągu na podstawie wzoru ogólnego, jak interpretować otrzymane wyniki, co zrobić, gdy różnica między kolejnym a poprzednim wyrazem jest wyrażeniem zależnym od zmiennej n.
Poziom:
Szkoła Ponadgimnazjalna Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
MAT-LIC-VI.3

miniatura 05:56

Mnożenie liczb naturalnych - definicja i przykłady

Dowiedz się: co to znaczy pomnożyć, jak obliczyć wynik mnożenia.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-II.3

miniatura 07:56

Metody dzielenia w pamięci - przykłady

Dowiedz się: jak sprytnie podzielić liczby w pamięci.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-II.3

miniatura 10:16

Porównywanie potęg o różnych wykładnikach naturalnych i jednakowych podstawach

Dowiedz się: jak porównywać potęgi o tych samych podstawach naturalnych, jak porównywać potęgi o tych samych podstawach dodatnich mniejszych od 1, jak porównywać potęgi o tych samych podstawach ujemnych.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-I.1

miniatura 05:29

Liczby mieszane na osi liczbowej

Dowiedz się: w jaki sposób znaleźć miejsce liczby mieszanej na osi liczbowej, jak zaznaczyć liczbę mieszaną na osi liczbowej.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-IV.7

miniatura 08:20

Dodawanie ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach - zadania tekstowe

Dowiedz się: jak rozwiązywać zadania tekstowe dotyczące dodawania ułamków, w jaki sposób sprytnie dodać do siebie kilka ułamków, jak znaleźć liczbę większą od danej o pewien ułamek.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-V.1

miniatura 08:12

Dzielenie jednomianów

Dowiedz się: kiedy można dzielić wyrażenia algebraiczne, jak skracać ułamki z wyrażeniami algebraicznymi.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-III.3 MAT-SP78-III.4 MAT-SP78-IV.1

miniatura 02:38

Rysowanie prostych równoległych za pomocą linijki i ekierki

Dowiedz się: jak rysować proste równoległe używając linijki i ekierki.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-VII.3