Ścieżka:

miniatura 09:45

Zadania geometryczne

Dowiedz sie: jak wykorzystać sumę kątów wielokąta do rozwiązania zadania, jak wykorzystać obwód wielokąta do rozwiązania zadania.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
VI.2

miniatura 08:42

Rysowanie rombów i równoległoboków

Dowiedz sie: jak narysować równoległobok i romb wykorzystując kratki w zeszycie, jak narysować równoległobok i romb za pomocą cyrkla i linijki, jak poradzić sobie z narysowaniem rombu i równoległoboku na kartce bez kratek.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
VI.2

miniatura 10:34

Wyszukiwanie i porządkowanie informacji - tabele

Dowiedz sie: jak wyszukiwać dane w tekście, jak tworzyć tabele, jak zamieszczać dane w tabeli, jak przedstawić dane w czytelny sposób.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
VI.2

miniatura 08:24

Zbiory liczbowe na osi liczbowej, przedziały

Dowiedz sie: co to jest przedział liczbowy, jak zaznaczć przedział liczbowy na osi, jak zaznaczyć zbiór liczb na osi.
Poziom:
Szkoła Ponadgimnazjalna Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
VI.2

miniatura 09:53

Pola figur złożonych

Dowiedz sie: jak wygląda figura złożona, jak podzielić figurę złożoną na figury, których pole potrafisz obliczyć, w jaki sposób obliczyć pole figury złożonej.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
VI.2

miniatura 06:15

Suma miar kątów w trójkącie - zadania

Dowiedz sie: ile wynosi suma kątów wewnętrznych w trójkącie, jaką miarę mają kąty w trójkącie równobocznym, jak obliczyć miarę jednego z kątów trójkąta, znając dwa pozostałe, jak obliczyć miarę jednego z kątów ostrych trójkąta prostokątnego, znając miarę drugiego kąta ostrego.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
VI.2

miniatura 11:33

Korzystanie z tablic trygonometrycznych

Dowiedz sie: co to są tablice trygonometryczne, jak znaleźć sinus kąta, jak znaleźć miarę kąta, jeśli znam jego sinus, jak znaleźć cosinus kąta, jak znaleźć miarę kąta, jeśli znam jego cosinus, jak znaleźć tangens kąta, jak znaleźć miarę kąta, jeśli znam jego tangens.
Poziom:
Szkoła Ponadgimnazjalna Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
VI.2

miniatura 10:03

Przekrój osiowy stożka

Dowiedz sie: co to jest przekrój osiowy stożka, jak obliczyć pole przekroju osiowego, co to jest kąt rozwarcia stożka.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Ponadgimnazjalna Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
VI.2

miniatura 06:47

Kąty przyległe

Dowiedz sie: jakie kąty nazywają się przyległymi, jak rozpoznawać kąty przyległe, jak rozwiązywać zadania z kątami przyległymi.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
VI.2

miniatura 10:37

Równania w geometrii

Dowiedz sie: jak wykorzystuje się równania w geometrii.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
VI.2