Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 629

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Obliczanie długości odcinka, gdy dana jest długość w skali

miniatura

Rysowanie odcinka w skali, gdy znamy jego rzeczywistą długość

miniatura

Skala na planach i mapach

miniatura

Kąty przyległe

miniatura

Kąty wierzchołkowe

miniatura

Proste równoległe przecięte trzecią prostą - kąty

miniatura

Pamięciowe rozwiązywanie równań - równania jako zagadka

miniatura

Równania z dodawaniem

miniatura

Rozwiązywanie równań z dodawaniem

miniatura

Równania z odejmowaniem

miniatura

Rozwiązywanie prostych równań

miniatura

Rozwiązywanie prostych równań - zadania z treścią

miniatura

Równania w geometrii

miniatura

Trójkąty podobne w trójkątach

miniatura

Trójkąty podobne w czworokątach

miniatura

Trójkąty podobne w okręgach

miniatura

Odcinek łączący środki dwóch boków w trójkącie

miniatura

Twierdzenie Talesa

miniatura

Figury przestrzenne - wprowadzenie

miniatura

Budowa prostopadłościanu i sześcianu

miniatura