Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 652

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Odejmowanie ułamków o tych samych mianownikach - przykłady

miniatura

Potęgowanie jednomianu

miniatura

Mierzenie długości łamanych

miniatura

Obwód prostokąta i obwód kwadratu - wprowadzenie

miniatura

Graficzne porównywanie pól figur

miniatura

Poszukiwanie zależności liczbowych

miniatura

Zapisywanie wyrażeń dwumianowanych

miniatura

Cecha podzielności liczb przez 10

miniatura

Pierwiastek kwadratowy - wprowadzenie

miniatura

Odejmowanie liczb mieszanych o różnych mianownikach w części ułamkowej

miniatura

Zapisywanie związków między wielkościami za pomocą układu równań

miniatura

Zaokrąglanie liczb dziesiętnych

miniatura

Zadania wykorzystujące układy równań

miniatura

Dziedzina i zbiór wartości funkcji

miniatura

Przedstawianie danych - diagram kołowy

miniatura

Losowanie na loterii

miniatura

Dodawanie i odejmowanie logarytmów

miniatura

Kąty w trapezach i równoległobokach

miniatura

Wartości sinusa, cosinusa, tangensa dla 45 stopni

miniatura

Objętość kuli

miniatura