Wyniki wyszukiwania

Fraza:

Znaleziono 580

Dowodzenie tożsamości trygonometrycznych

miniatura 11:00

Postać kanoniczna - zadania

miniatura 09:07

Oś liczbowa - wprowadzenie

miniatura 06:06

Rozdzielność mnożenia względem dodawania

miniatura 04:16

Kolejność wykonywania działań z potęgami

miniatura 09:31

Odejmowanie pisemne „z pożyczaniem”

miniatura 07:37

Wyrażenia algebraiczne - suma, różnica, iloczyn, iloraz

miniatura 08:15

Obliczenia zegarowe

miniatura 08:12

Porównywanie ułamków zwykłych o różnych licznikach i mianownikach

miniatura 06:54

Porównywanie kątów

miniatura 05:11