Ścieżka:

miniatura 11:27

Zadania o wieku ludzi

Dowiedz się: jak obliczyć wiek osób z różnicy ich wieku, jak opisać wzorem, ile lat miał ktoś n lat temu, jak opisać wzorem, ile lat będzie miał ktoś za n lat, jak wykorzystać oś czasu do rozwiązywania zadań związanych z wiekiem.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
MAT-LIC-IV.2

miniatura 06:19

Podział czworokątów

Dowiedz się: jak dokonać podziału czworokątów, co to jest klasyfikacja czworokątów, jakie warunki muszą spełniać czworokąty, aby otrzymać miano kwadratu, rombu czy równoległoboku, dlaczego każdy kwadrat jest prostokątem, ale nie każdy prostokąt jest kwadratem.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-IX.4 MAT-SP46-IX.5

miniatura 11:09

Interpretacja danych - diagram procentowy

Dowiedz się: jak korzystać z wykresów procentowych, czym jest wykres pudełkowy, czym jest wykres skumulowany.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-XIII.1

miniatura 09:20

Suma zbiorów, część wspólna zbiorów, różnica zbiorów

Dowiedz się: co to jest suma zbiorów, co to jest różnica zbiorów, co to jest iloczyn zbiorów, co to jest część wspólna zbiorów.
Poziom:
Szkoła Ponadgimnazjalna Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
MAT-LIC-I.6

miniatura 09:41

Pole trapezu - zadania

Dowiedz się: jak wykorzystać wzór na pole trapezu, w jaki sposób podstawiać dane do wzoru, w jaki sposób obliczyć pole trapezu.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-XI.2

miniatura 04:57

Twierdzenie o sumie miar kątów wewnętrznych trójkąta

Dowiedz się: ile wynosi suma kątów wewnętrznych trójkąta, jak udowodnić twierdzenie o sumie kątów wewnętrznych trójkąta.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-IX.3

miniatura 07:07

Wyznaczanie boków trójkąta znając sinus, cosinus lub tangens

Dowiedz się: jak obliczyć długości boków trójkąta mając dany jeden z boków i miarę kąta przy tym boku, jak obliczyć długości boków trójkąta mając dany jeden z boków i miarę kąta naprzeciw tego boku.
Poziom:
Szkoła Ponadgimnazjalna Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
MAT-LIC-VII.6

miniatura 10:57

Pole powierzchni stożka

Dowiedz się: jak wygląda powierzchnia boczna stożka, jak obliczyć pole powierzchni bocznej stożka, jak obliczyć pole powierzchni całkowitej stożka.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Ponadgimnazjalna Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
MAT-LIC-X.6

miniatura 06:29

Skala na planach i mapach

Dowiedz się: jak obliczyć rzeczywiste wymiary pokoju korzystając z wymiarów na planie i skali, jak obliczyć rzeczywistą odległość między miastami korzystając ze skali i mapy, jak obliczyć rzeczywistą długość trasy korzystając ze skali i planu.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-XII.8

miniatura 10:33

Rozwiązywanie prostych równań - zadania z treścią

Dowiedz się: jak wykorzystywać równania w rozwiązywaniu zadań z treścią.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-VI.2