Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 638

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Pole powierzchni kuli

miniatura

Trójkąty podobne w okręgach

miniatura

Okrąg i koło - wprowadzenie

miniatura

Twierdzenie Pitagorasa - wprowadzenie

miniatura

Trójkąt 45, 45, 90 - zadania z czworokątami

miniatura

Objętość graniastosłupa

miniatura

Pierwiastki sześcienne z liczb niesześciennych

miniatura

Suma wyrazów ciągu arytmetycznego - zadania

miniatura

Kąt środkowy i kąt wpisany

miniatura

Funkcje trygonometryczne kąta ostrego

miniatura

Postać kanoniczna - wprowadzenie

miniatura

Badanie właściwości substancji

miniatura

Masa atomowa i masa cząsteczkowa

miniatura

Alkohole, wzory, nazwy i właściwości

miniatura

Logarytm w wykładniku potęgi

miniatura

Odejmowanie liczb całkowitych

miniatura

Zamiana jednostek objętości

miniatura

Wykres funkcji liniowej

miniatura