Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 707

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Odejmowanie ułamków o tych samych mianownikach - przykłady

miniatura

Odejmowanie ułamków o tych samych mianownikach - wprowadzenie

miniatura

Dodawanie ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach - zadania tekstowe

miniatura

Dodawanie liczb mieszanych o jednakowych mianownikach w części ułamkowej

miniatura

Dodawanie ułamków zwykłych o tych samych mianownikach - przykłady

miniatura

Dodawanie ułamków zwykłych o tych samych mianownikach - wprowadzenie

miniatura

Skracanie ułamków zwykłych - przykłady

miniatura

Rozszerzanie ułamków zwykłych - przykłady

miniatura

Skracanie ułamków zwykłych

miniatura

Rozszerzanie ułamków zwykłych

miniatura

Ułamki równoważne

miniatura

Wyrażenia algebraiczne - nazywanie i odczytywanie

miniatura

Wyrażenia algebraiczne - suma, różnica, iloczyn, iloraz

miniatura

Wyrażenia algebraiczne - wprowadzenie

miniatura

Porządkowanie liczb

miniatura

Porównywanie dużych liczb

miniatura

Odczytywanie dużych liczb

miniatura

Dziesiątkowy układ pozycyjny

miniatura

Liczby mieszane na osi liczbowej

miniatura

Ułamki właściwe na osi liczbowej

miniatura