Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 1098

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Liczba pi i obwód koła

miniatura

Ostrosłup prawidłowy trójkątny - obliczanie długości odcinków

miniatura

Podsumowanie brył obrotowych

miniatura

Pole koła

miniatura

Ostrosłup prawidłowy czworokątny i sześciokątny - obliczanie długości odcinków

miniatura

Pole pierścienia kołowego

miniatura

Ostrosłupy - zadania

miniatura

Suma kątów w trójkącie

miniatura

Pierwiastek kwadratowy, sześcienny, n-tego stopnia

miniatura

Działania na pierwiastkach wyższych stopni

miniatura

Mnożenie i dzielenie jako działania odwrotne

miniatura

Rozdzielność dzielenia względem dodawania

miniatura

Mnożenie potęg o jednakowych wykładnikach

miniatura

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

miniatura

Dodawanie ułamków zwykłych o tych samych mianownikach - przykłady

miniatura

Jednomiany - definicja i przykłady

miniatura

Proste równoległe i prostopadłe

miniatura

Zasady odczytywania i zapisywania liczb w systemie rzymskim do dwunastu

miniatura

Obliczanie, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba

miniatura

Wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias - wprowadzenie

miniatura