Z tego filmu dowiesz się:

  • co to znaczy „odejmowanie z pożyczaniem”,
  • co zrobić, gdy liczba, od której odejmujesz, jest mniejsza od tej, którą chcesz odjąć,
  • jak sprawdzić, czy dobrze wykonałeś odejmowanie.

Podstawa programowa

Pobieranie materiałów

Licencja: cc-by-nc-sa.svg

Poniższe materiały są udostępnione na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowej (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl). Możesz je wykorzystywać wyłącznie jako całość, bez rozdzielania ich na indywidualne elementy składowe. Zabronione jest wycinanie, pobieranie, modyfikowanie, edytowanie i zmienianie elementów składowych (np. grafik, tekstów, dźwięków, logotypów). Licencja CC BY-NC-SA 4.0 nie obejmuje wykorzystywania elementów składowych w utworach pochodnych. Jeśli chcesz wykorzystać ten materiał w swoim niekomercyjnym projekcie, nie zapomnij wymienić jego autorów: Pi-stacja / Katalyst Education.

Transkrypcja

Kliknij na zdanie, aby przewinąć wideo do tego miejsca.

Pan Wojtek w 2016 roku kończy 50 lat. W którym roku urodził się pan Wojtek? Mamy tutaj 2 worki po 10 cebulek w każdym worku i 4 cebulki niezapakowane. Wszystkich cebulek jest więc 24. Chcemy wziąć 8 cebulek. Ile cebulek zostanie i czy będzie konieczne rozpakowywanie któregoś z worków jeśli zabieranie rozpoczniemy od cebulek niezapakowanych? Wykonamy to odejmowanie sposobem pisemnym. Najpierw zapisujemy liczbę, od której odejmujemy. W tym przypadku jest to liczba 24. Pod spodem zapisujemy liczbę, którą odejmujemy w tym przypadku jest to liczba 8. Ósemkę zapisujemy pod tą liczbą w taki sposób aby jedności były pod jednościami. Zapisujemy ją więc w tym miejscu. Pod spodem rysujemy poziomą kreskę. Tutaj zapisujemy symbol odejmowania. Od 24 cebulek chcemy odjąć 8 cebulek. Czy w tym przypadku będzie konieczne rozpakowywanie któregoś się z worków? Rozpoczniemy od cebulek niezapakowanych. Takich cebulek mamy tylko 4. Chcemy wziąć 8 cebulek. Skoro zabieranie rozpoczniemy od cebulek niezapakowanych, to będziemy musieli rozpakować jakieś worek. Niech to będzie ten worek. Nie mamy już 2 worków, tylko 1 worek. Nie mamy już 4 cebulek niezapakowanych, tylko 14. Nad liczbą 4 zapiszę więc liczbę 14. Od tych 14 cebulek niezapakowanych odejmujemy 8. Zostało 6 cebulek niezapakowanych. 14 odjąć 8 równa się 6. Został nam 1 worek. Nie chcemy zabrać żadnego worka więc jedynkę zapisuję w tym miejscu. 24 odjąć 8 równa się 16. Zobacz, co tutaj zrobiliśmy. Chcieliśmy od 24 cebulek odjąć 8 cebulek. Mieliśmy 2 worki po 10 cebulek w każdym worku i 4 cebulki niezapakowane. Mieliśmy więc za mało cebulek niezapakowanych aby wziąć ich aż 8, rozpakowaliśmy więc 1 worek. Zamiast 2 worków został nam 1 worek. Otrzymaliśmy więc 10 dodać 4 czyli 14 cebulek niezapakowanych. Liczbę 14 zapisałem więc w kolumnie jedności nad cyfrą 4. Dzięki temu, że rozpakowaliśmy 1 worek otrzymaliśmy 14 cebulek niezapakowanych. Bez problemu mogliśmy zabrać 8 cebulek i zostało 6 cebulek niezapakowanych. Został jeszcze 1 worek. Nie zabraliśmy żadnego worka więc jedynkę przepisaliśmy. Spójrz na jeszcze 1 przykład. Teraz mamy 3 worki po 10 cebulek w każdym worku i 6 cebulek niezapakowanych. Wszystkich cebulek jest więc 36. Tym razem chcemy odjąć 17 cebulek. Zatrzymaj lekcje i spróbuj samodzielnie obliczyć to odejmowanie sposobem pisemnym. Najpierw zapisujemy liczbę od której odejmujemy, czyli 36. Pod nią zapisujemy liczbę którą odejmujemy, czyli 17. Robimy to w taki sposób, aby cyfry jedności były pod cyframi jedności. 7 zapisuję więc w tym miejscu. Cyfrę dziesiątek tej liczby, czyli jedynkę zapiszemy pod cyfrą dziesiątek tej liczby czyli w tym miejscu. Pod spodem rysujemy poziomą kreskę. W tym miejscu zapisujemy minus. Czy od 6 cebulek niezapakowanych możemy odjąć 7 cebulek niezapakowanych? No nie, mamy ich za mało. Co więc musimy zrobić? Rozpakować 1 worek. Nie mamy już 3 worków, tylko 2 worki. Skreślam więc liczbę 3 a na nią zapisuję liczbę 2. Zamiast 3 worków mamy teraz 2 worki. Nie mamy też 6 cebulek niezapakowanych, tylko 16. Czy teraz od 16 cebulek niezapakowanych możemy odjąć 7 cebulek niezapakowanych? Możemy! No więc zróbmy to! Zostało 9 cebulek niezapakowanych. 16 odjąć 7 równa się 9. Chcemy zabrać jeszcze 1 dziesiątkę cebulek. 1 dziesiątka cebulek jest zapakowana dokładnie w 1 worku. W każdym z 2 worków jest po 10 cebulek. Weźmy więc 1 worek. Został 1 worek. 2 odjąć 1 równa się 1. Zostało 19 cebulek. 36 odjąć 17 równa się 19. Zatrzymaj lekcję i spróbuj obliczyć samodzielnie to odejmowanie sposobem pisemnym. Odejmowanie rozpoczynamy od prawej strony czyli od jedności. 8 odjąć 4 równa się 4. Przejdźmy teraz do dziesiątek. Czy od 2 dziesiątek możemy odjąć 6 dziesiątek? No nie. Mamy ich za mało. Skąd więc możemy wziąć dziesiątki? Zauważ, że obok mamy 3 setki. 1 setka to inaczej 10 dziesiątek. Pożyczymy więc 1 setkę. Nie będziemy już mieli 3 setek, tylko 2 setki. Nie mamy już 2 dziesiątek tylko 12. Czy od 12 dziesiątek możemy odjąć 6 dziesiątek? Możemy! 12 odjąć 6 to 6. Teraz od 2 setek odejmujemy 1 setkę i zostanie nam 1 setka. 328 odjąć 164 to 164. W jaki sposób możemy sprawdzić czy masz wynik jest poprawny? Możemy skorzystać z dodawania. Do wyniku, który otrzymaliśmy dodajemy liczbę, którą odejmowaliśmy. Otrzymany wynik to 164. Pod tą liczbą zapisujemy liczbę którą odejmowaliśmy, czyli 164. Pod spodem rysujemy poziomą kreskę. W tym miejscu zapisujemy symbol działania które wykonujemy, czyli plus. Dodawanie rozpoczynamy od prawej strony. 4 dodać 4 to 8. 6 dodać 6 to 12. W tym miejscu zapisuję więc tylko dwójkę. Dodatkową jedynkę zapisuję w tym miejscu. 1 dodać 1 to 2. 2 dodać 1 to 3. Otrzymaliśmy 328, czyli liczbę od której odejmowaliśmy. Co to oznacza? Oznacza to, że wynik, który otrzymaliśmy jest wynikiem poprawnym. Aby odjąć liczby sposobem pisemnym zapisz je jedna pod drugą. Pamiętaj, aby jedności były pod jednościami dziesiątki pod dziesiątkami, setki pod setkami a tysiące pod tysiącami. Odejmuj zaczynając od prawej strony i wynik zapisuj pod kreską. Jeśli nie możesz wykonać odejmowania bo pierwsza liczba jest mniejsza od drugiej rozpakuj 1 dziesiątkę z kolejnej liczby i dołóż ją do tej mniejszej. Zapraszam Cię do obejrzenia pozostałych lekcji z tego tematu oraz do zasubskrybowania naszego kanału.

Lista wszystkich autorów

Lektor: Krzysztof Chojecki

Konsultacja: Małgorzata Rabenda

Grafika podsumowania: Angela Getler

Materiały: Joanna Zalewska, Krzysztof Chojecki

Kontrola jakości: Andrzej Pieńkowski

Napisy: Grzegorz Jakubiec, Татьяна Кравец

Produkcja:

Katalyst Education