Fraza: Wewnętrzna budowa materii

Znaleziono 14

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Układ okresowy pierwiastków

miniatura

Położenie pierwiastka w układzie okresowym

miniatura

Liczba atomowa i liczba masowa. Budowa atomu

miniatura

Izotopy

miniatura

Średnia masa atomowa

miniatura

Różnica między atomem a cząsteczką

miniatura

Wiązania chemiczne, elektroujemność

miniatura

Wiązania kowalencyjne

miniatura

Wiązania jonowe

miniatura

Porównanie właściwości związków kowalencyjnych i jonowych

miniatura

Wartościowości pierwiastków

miniatura

Wzory sumaryczne i strukturalne

miniatura