Wyniki wyszukiwania ( 47 )

miniatura

Skala - wprowadzenie

Opis: Ta playlista dotyczy podstawowych zagadnień związanych ze skalą. Dowiesz się z niej co to jest skala, gdzie ma zastosowanie i jak ją zapisać. Nauczysz się rysować odcinki w skali i odwrotnie, obliczysz rzeczywistą długość, gdy odcinek jest dany w skali. Poznasz zasady wykorzystania skali na planach i mapach.
miniatura

Obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent

Dowiesz się: jak znaleźć liczbę, gdy dany jest jej procent, jak obliczyć całość, gdy znasz procent tej całości.
miniatura

Obliczenia praktyczne - prędkość, droga i czas

Opis: Ta playlista dotyczy praktycznego obliczania prędkości, drogi i czasu. Dowiesz się z niej, jak obliczyć pokonaną drogę przy danej prędkości i danym czasie metodą graficzną, za pomocą proporcji lub za pomocą wzoru. Poznasz metodę zamiany jednostek prędkości. Dowiesz się także, czym jest prędkość średnia, jak obliczyć prędkość przy danej drodze i danym czasie, czy jak obliczyć czas przy danej drodze i danej prędkości za pomocą proporcji i za pomocą wzoru.
miniatura

Jednostki prędkości

Dowiesz się: jak dokonywać zamiany jednostek prędkości.
miniatura

Obliczanie czasu, gdy dana jest droga i prędkość

Dowiesz się: jak obliczyć czas przy danej drodze i danej prędkości za pomocą proporcji i za pomocą wzoru.
miniatura

Obliczanie prędkości przy danej drodze i danym czasie

Dowiesz się: jak obliczyć prędkość przy danej drodze i danym czasie, czym jest prędkość średnia.
miniatura

Obliczanie drogi przy danej prędkości i danym czasie

Dowiesz się: jak obliczyć pokonaną drogę przy danej prędkości i danym czasie metodą graficzną, jak obliczyć pokonaną drogę przy danej prędkości i danym czasie za pomocą proporcji, jak obliczyć pokonaną drogę przy danej prędkości i danym czasie za pomocą wzoru.
miniatura

Skala na planach i mapach

Dowiesz się: jak obliczyć rzeczywiste wymiary pokoju korzystając z wymiarów na planie i skali, jak obliczyć rzeczywistą odległość między miastami korzystając ze skali i mapy, jak obliczyć rzeczywistą długość trasy korzystając ze skali i planu.
miniatura

Rysowanie odcinka w skali, gdy znamy jego rzeczywistą długość

Dowiesz się: jak narysować odcinek w podanej skali powiększającej, jak narysować odcinek w podanej skali pomniejszającej, jak narysować prostokąt o podanych wymiarach w skali pomniejszającej.
miniatura

Obliczanie długości odcinka, gdy dana jest długość w skali

Dowiesz się: jak obliczyć rzeczywistą długość odcinka, gdy dana jest jego długość w skali, jak obliczyć rzeczywiste wymiary basenu, gdy są one podane w skali.
miniatura

Skala - wprowadzenie

Dowiesz się: co to jest skala, gdzie wykorzystujemy skalę, jakie są rodzaje skali, w jaki sposób zapisujemy informacje dotyczące skali, co oznaczają zapisy takie jak 1:4 lub 2:1, co to znaczy, że skala jest pomniejszająca lub powiększająca.
miniatura

Obliczanie, ile procent jednej liczby stanowi druga liczba

Dowiesz się: jak obliczyć, ile procent jednej liczby stanowi druga liczba, jak zapisać ułamek zwykły w postaci procentu, jak opisać część całości za pomocą procentu.
miniatura

Obliczanie procentu danej liczby

Dowiesz się: jak obliczyć procent danej liczby, w jakich sytuacjach może być przydatne obliczanie procentu danej liczby.
miniatura

Zamiana procentów na ułamki i odwrotnie

Dowiesz się: co oznacza symbol % (procent), jak zapisać wielkość wyrażoną w procentach za pomocą ułamka zwykłego, jak zapisać wielkość wyrażoną w procentach za pomocą liczby dziesiętnej, jak zapisać dowolny ułamek w postaci procenta.
miniatura

Procenty - wprowadzenie

Dowiesz się: co to jest procent, gdzie występują procenty.
miniatura

Procenty - wprowadzenie

Opis: Ta playlista dotyczy procentów. Dowiesz się z niej, co to jest procent, w jaki sposób zamieniać procenty na ułamki i odwrotnie. Nauczysz się obliczać procent danej liczby oraz liczbę, gdy dany jest jej procent. Dowiesz się także, jak obliczyć ile procent jednej liczby stanowi druga liczba.
miniatura

Zamiana jednostek masy - wprowadzenie

Dowiesz się: w jaki sposób zamieniać mniejsze jednostki masy na większe, w jaki sposób zamieniać większe jednostki masy na mniejsze, kiedy przy zamianie jednostek mnożyć, a kiedy dzielić.
miniatura

Zależności między jednostkami masy

Dowiesz się: ile gramów mieści się w dekagramie, jak zamienić gramy na dekagramy i kilogramy, ile dekagramów mieści się w jednym kilogramie, jak wygodnie zapisać milion gramów, ile kilogramów ma jedna tona.
miniatura

Jednostki masy - wprowadzenie

Dowiesz się: w jakich jednostkach ważymy różne przedmioty, które jednostki są mniejsze, a które większe od kilograma, co oznaczają skróty g, dag, kg i t, jak prawidłowo czytać skróty oznaczające jednostki masy.
miniatura

Zamiana jednostek długości - przykłady

Dowiesz się: w jaki sposób zamieniać mniejsze jednostki długości na większe, w jaki sposób zamieniać większe jednostki długości na mniejsze, kiedy przy zamianie jednostek mnożyć, a kiedy dzielić.