Wyniki wyszukiwania ( 28 )

miniatura

Obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent

Dowiesz się: jak znaleźć liczbę, gdy dany jest jej procent, jak obliczyć całość, gdy znasz procent tej całości.
miniatura

Jednostki prędkości

Dowiesz się: jak dokonywać zamiany jednostek prędkości.
miniatura

Obliczanie czasu, gdy dana jest droga i prędkość

Dowiesz się: jak obliczyć czas przy danej drodze i danej prędkości za pomocą proporcji i za pomocą wzoru.
miniatura

Obliczanie prędkości przy danej drodze i danym czasie

Dowiesz się: jak obliczyć prędkość przy danej drodze i danym czasie, czym jest prędkość średnia.
miniatura

Obliczanie drogi przy danej prędkości i danym czasie

Dowiesz się: jak obliczyć pokonaną drogę przy danej prędkości i danym czasie metodą graficzną, jak obliczyć pokonaną drogę przy danej prędkości i danym czasie za pomocą proporcji, jak obliczyć pokonaną drogę przy danej prędkości i danym czasie za pomocą wzoru.
miniatura

Skala na planach i mapach

Dowiesz się: jak obliczyć rzeczywiste wymiary pokoju korzystając z wymiarów na planie i skali, jak obliczyć rzeczywistą odległość między miastami korzystając ze skali i mapy, jak obliczyć rzeczywistą długość trasy korzystając ze skali i planu.
miniatura

Rysowanie odcinka w skali, gdy znamy jego rzeczywistą długość

Dowiesz się: jak narysować odcinek w podanej skali powiększającej, jak narysować odcinek w podanej skali pomniejszającej, jak narysować prostokąt o podanych wymiarach w skali pomniejszającej.
miniatura

Obliczanie długości odcinka, gdy dana jest długość w skali

Dowiesz się: jak obliczyć rzeczywistą długość odcinka, gdy dana jest jego długość w skali, jak obliczyć rzeczywiste wymiary basenu, gdy są one podane w skali.
miniatura

Skala - wprowadzenie

Dowiesz się: co to jest skala, gdzie wykorzystujemy skalę, jakie są rodzaje skali, w jaki sposób zapisujemy informacje dotyczące skali, co oznaczają zapisy takie jak 1:4 lub 2:1, co to znaczy, że skala jest pomniejszająca lub powiększająca.
miniatura

Obliczanie, ile procent jednej liczby stanowi druga liczba

Dowiesz się: jak obliczyć, ile procent jednej liczby stanowi druga liczba, jak zapisać ułamek zwykły w postaci procentu, jak opisać część całości za pomocą procentu.
miniatura

Obliczanie procentu danej liczby

Dowiesz się: jak obliczyć procent danej liczby, w jakich sytuacjach może być przydatne obliczanie procentu danej liczby.
miniatura

Zamiana procentów na ułamki i odwrotnie

Dowiesz się: co oznacza symbol % (procent), jak zapisać wielkość wyrażoną w procentach za pomocą ułamka zwykłego, jak zapisać wielkość wyrażoną w procentach za pomocą liczby dziesiętnej, jak zapisać dowolny ułamek w postaci procenta.
miniatura

Procenty - wprowadzenie

Dowiesz się: co to jest procent, gdzie występują procenty.
miniatura

Zamiana jednostek masy - wprowadzenie

Dowiesz się: w jaki sposób zamieniać mniejsze jednostki masy na większe, w jaki sposób zamieniać większe jednostki masy na mniejsze, kiedy przy zamianie jednostek mnożyć, a kiedy dzielić.
miniatura

Zależności między jednostkami masy

Dowiesz się: ile gramów mieści się w dekagramie, jak zamienić gramy na dekagramy i kilogramy, ile dekagramów mieści się w jednym kilogramie, jak wygodnie zapisać milion gramów, ile kilogramów ma jedna tona.
miniatura

Jednostki masy - wprowadzenie

Dowiesz się: w jakich jednostkach ważymy różne przedmioty, które jednostki są mniejsze, a które większe od kilograma, co oznaczają skróty g, dag, kg i t, jak prawidłowo czytać skróty oznaczające jednostki masy.
miniatura

Zamiana jednostek długości - przykłady

Dowiesz się: w jaki sposób zamieniać mniejsze jednostki długości na większe, w jaki sposób zamieniać większe jednostki długości na mniejsze, kiedy przy zamianie jednostek mnożyć, a kiedy dzielić.
miniatura

Zależności między jednostkami długości

Dowiesz się: w jaki sposób przeliczać jednostki długości, jak zamienić centymetry na milimetry lub decymetry, ile milimetrów ma jeden kilometr.
miniatura

Obliczenia kalendarzowe

Dowiesz się: jak wyznaczyć datę, która przypada za kilka dni, jak obliczyć, ile upłynęło dni, jak sprawdzić, jaki dzień tygodnia był kilkanaście dni temu lub jaki dzień będzie za kilkanaście dni.
miniatura

Czas i kalendarz

Dowiesz się: co to jest kwartał, ile miesięcy ma kwartał, jak zapamiętać, ile dni mają poszczególne miesiące.