Fraza: Obliczenia praktyczne

Znaleziono 81

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Zamiana jednostek długości - przykłady

miniatura

Jednostki prędkości

miniatura

Jednostki masy - wprowadzenie

miniatura

Zależności między jednostkami masy

miniatura

Zamiana jednostek masy - wprowadzenie

miniatura

Procenty - wprowadzenie

miniatura

Zamiana procentów na ułamki i odwrotnie

miniatura

Obliczanie procentu danej liczby

miniatura

Obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent

miniatura

Obliczanie, ile procent jednej liczby stanowi druga liczba

miniatura

Skala - wprowadzenie

miniatura

Jednostki czasu

miniatura

Obliczanie długości odcinka, gdy dana jest długość w skali

miniatura

Obliczenia zegarowe

miniatura

Rysowanie odcinka w skali, gdy znamy jego rzeczywistą długość

miniatura

Czas i kalendarz

miniatura

Skala na planach i mapach

miniatura

Obliczenia kalendarzowe

miniatura

Obliczanie drogi przy danej prędkości i danym czasie

miniatura

Jednostki długości - wprowadzenie

miniatura