Fraza: Ułamki zwykłe i dziesiętne

Znaleziono 42

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Skracanie ułamków zwykłych

miniatura

Odczytywanie liczb dziesiętnych zaznaczonych na osi liczbowej

miniatura

Rozszerzanie ułamków zwykłych - przykłady

miniatura

Porównywanie i porządkowanie liczb dziesiętnych - wprowadzenie

miniatura

Skracanie ułamków zwykłych - przykłady

miniatura

Porównywanie i porządkowanie liczb dziesiętnych - łatwiejsze zadania

miniatura

Porównywanie ułamków zwykłych o tych samych mianownikach

miniatura

Porządkowanie ułamków dziesiętnych - trudniejsze zadania

miniatura

Porównywanie ułamków zwykłych o tych samych licznikach

miniatura

Zamiana ułamków zwykłych na liczby dziesiętne

miniatura

Porównywanie ułamków zwykłych o różnych licznikach i mianownikach

miniatura

Zamiana liczb dziesiętnych na ułamki zwykłe

miniatura

Porównywanie liczb mieszanych

miniatura

Rozwinięcia dziesiętne ułamków zwykłych

miniatura

Ułamek zwykły jako część całości

miniatura

Porządkowanie ułamków właściwych o takich samych licznikach

miniatura

Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych

miniatura

Ułamek zwykły jako wynik dzielenia

miniatura

Porządkowanie ułamków właściwych o takich samych mianownikach

miniatura

Ułamki właściwe, niewłaściwe i liczby mieszane

miniatura