Fraza: Pistacja

Znaleziono 20

Podział czworokątów

miniatura 06:19

Rysowanie rombów i równoległoboków

miniatura 08:42

Budowa i własności trójkąta

miniatura 07:31

Podział trójkątów ze względu na kąty i boki

miniatura 05:10

Wysokość trójkąta

miniatura 07:06

Nierówność trójkąta

miniatura 05:10

Konstruowanie trójkątów

miniatura 06:39

Twierdzenie o sumie miar kątów wewnętrznych trójkąta

miniatura 04:57

Suma miar kątów w trójkącie - zadania

miniatura 06:15

Suma miar kątów w czworokącie

miniatura 05:53