Fraza: Wielokąty, koła i okręgi

Znaleziono 20

Wysokość trójkąta

miniatura 07:06

Nierówność trójkąta

miniatura 05:10

Konstruowanie trójkątów

miniatura 06:39

Twierdzenie o sumie miar kątów wewnętrznych trójkąta

miniatura 04:57

Suma miar kątów w trójkącie - zadania

miniatura 06:15

Suma miar kątów w czworokącie

miniatura 05:53

Kąty w trapezach i równoległobokach

miniatura 12:29

Okrąg i koło - wprowadzenie

miniatura 06:44

Rysowanie okręgów za pomocą cyrkla

miniatura 04:44

Równoległobok - wprowadzenie

miniatura 06:42

Romb - wprowadzenie

miniatura 05:53

Trapez - wprowadzenie

miniatura 08:20

Podział czworokątów

miniatura 06:19

Rysowanie rombów i równoległoboków

miniatura 08:42

Budowa i własności trójkąta

miniatura 07:31

Podział trójkątów ze względu na kąty i boki

miniatura 05:10