Wyniki wyszukiwania ( 9 )

miniatura

Układy równań - zadania tekstowe

Dowiesz się: jak w treści zadania znaleźć wielkości szukane, jak wprowadzić niewiadome i ułożyć układ równań na podstawie danych z zadania.
miniatura

Nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą - wprowadzenie

Dowiesz się: czym są nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą, czym są nierówności ostre i nieostre, w jakich praktycznych problemach wykorzystuje się nierówności, jak rozwiązywać zadania tekstowe przy pomocy nierówności, jak rozwiązywać nierówności podwójne, jak oznaczać rozwiązanie nierówności na osi liczbowej oraz jak zapisywać je w postaci przedziału.
miniatura

Rozwiązywanie równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą

Dowiesz się: jak rozwiązywać równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą, czym są pierwiastki równania, czym są równania oznaczone, sprzeczne i tożsamościowe, jak sprawdzić, czy dana liczba jest pierwiastkiem równania, jak rozwiązywać zadania tekstowe za pomocą równań.
miniatura

Równania i nierówności liniowe

Opis: Z tej playlisty dowiesz się, czym są pierwiastki równania oraz jak rozwiązywać zadania tekstowe przy użyciu równań. Nauczysz się, czym są nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą oraz jak je rozwiązywać. Dowiesz się, jak odróżnić nierówność ostrą od nieostrej, jak zapisać oraz rozwiązać nierówność podwójną oraz podać rozwiązanie w postaci przedziału. Przekonasz się, że nierówności przydają się przy rozwiązywaniu praktycznych zadań geometrycznych. Nauczysz się również zamieniać ułamki dziesiętne nieskończone okresowe na ułamki zwykłe oraz poznasz różnicę między liczbą wymierną a niewymierną.
miniatura

Zadania wykorzystujące układy równań

Dowiesz się: jak ustalić niewiadome, jak ułożyć układ równań na podstawie danych z zadania.
miniatura

Metoda podstawiania - zadania

Dowiesz się: jak zapisać dane w postaci układu równań, jak rozwiązać układ równań metodą podstawiania.
miniatura

Nierówności liniowe z jedną niewiadomą – zadania geometryczne

Dowiesz się: jak rozwiązywać zadania geometryczne wykorzystując nierówności, jak rozwiązywać nierówności podwójne, jak stosować twierdzenie o nierówności trójkąta w zadaniach geometrycznych, jak wykorzystywać nierówności do praktycznych zastosowań.
miniatura

Nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą – zadania

Dowiesz się: jak rozwiązywać zadania tekstowe wykorzystując nierówności liniowe, czym jest podatek liniowy i podatek wg skali, jak zaznaczać rozwiązanie na osi liczbowej oraz zapisywać je w postaci zbioru, czym są nierówności sprzeczne i tożsamościowe.
miniatura

Metoda przeciwnych współczynników - zadania

Dowiesz się: jak zapisać dane z zadania w postaci układu równań, jak wybrać metodę rozwiązania układu równań, jak rozwiązać układ równań metodą przeciwnych współczynników.