Ścieżka:

miniatura 09:20

Pierwiastek sześcienny - wprowadzenie

Dowiedz się: co to jest pierwiastek sześcienny, jak obliczyć pierwiastek sześcienny.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-II.1

miniatura 07:37

Pierwiastki sześcienne z liczb niesześciennych

Dowiedz się: co to jest pierwiastek sześcienny z liczb niesześciennych, jak obliczać przybliżone wartości pierwiastka sześciennego.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-II.1

miniatura 11:50

Mnożenie pierwiastków sześciennych

Dowiedz się: jak korzystać z własności pierwiastków sześciennych, jak mnożyć pierwiastki sześcienne z liczb sześciennych i niesześciennych.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-II.5

miniatura 09:47

Sprytne sposoby mnożenia pierwiastków sześciennych

Dowiedz się: jak sprytnie korzystać z własności pierwiastków sześciennych, jakie są sprytne sposoby mnożenia pierwiastków sześciennych z liczb sześciennych i niesześciennych.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-II.5

miniatura 11:38

Wyłączanie czynnika przed pierwiastek sześcienny

Dowiedz się: jak wyłączać czynnik przed znak pierwiastka sześciennego.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-II.4

miniatura 07:29

Włączanie czynnika pod znak pierwiastka sześciennego

Dowiedz się: jak włączać czynnik pod znak pierwiastka sześciennego, jak zamieniać liczby na pierwiastki sześcienne, czy możemy włączyć pod znak pierwiastka sześciennego liczbę ujemną.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-II.1 MAT-SP78-II.4 MAT-SP78-II.5

miniatura 10:13

Dzielenie pierwiastków sześciennych

Dowiedz się: jak dzielić pierwiastki sześcienne, jak korzystać z tego, że iloraz pierwiastków tego samego stopnia jest pierwiastkiem z ilorazu liczb podpierwiastkowych.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-II.5