Wyniki wyszukiwania ( 2507 )

miniatura

Stawonogi

Dowiesz się: jakie jest środowisko życia, cechy morfologiczne oraz tryb życia skorupiaków, owadów i pajęczaków, jakie cechy adaptacyjne umożliwiają stawonogom opanowanie różnych środowisk, jakie są cechy wspólne przedstawicieli stawonogów, jakie jest znaczenie stawonogów w przyrodzie i dla człowieka.
miniatura

Pierścienice

Dowiesz się: gdzie żyją pierścienice, jakie są cechy morfologiczne pierścienic oraz ich przystosowania do trybu życia, jakie są cechy wspólne przedstawicieli pierścienic, jakie jest znaczenie pierścienic w przyrodzie i dla człowieka.
miniatura

Nicienie

Dowiesz się: jakie jest środowisko i tryb życia nicieni, jakie są cechy wspólne nicieni, jakie drogi inwazji nicieni pasożytniczych, jaki cykl rozwojowy mają włosień, glista i owsik, jakie są metody profilaktyki chorób wywoływanych u człowieka przez nicienie, jakie jest znaczenie nicieni w przyrodzie i dla człowieka.
miniatura

Tasiemce pasożytnicze

Dowiesz się: jaki jest związek budowy morfologicznej tasiemców z pasożytniczym trybem życia, jakie są drogi inwazji płazińców pasożytniczych, jakie są sposoby profilaktyki chorób wywoływanych przez wybrane płazińce pasożytnicze, jak wygląda cykl rozwojowy tasiemca uzbrojonego i tasiemca nieuzbrojonego, jakie jest znaczenie płazińców w przyrodzie i dla człowieka.
miniatura

Płazińce

Dowiesz się: gdzie żyją płazińce i jaki prowadzą tryb życia, jakie zwierzęta zaliczamy do płazińców i jakie są cechy wspólne tej grupy zwierząt, jakie jest znaczenie płazińców w przyrodzie i dla człowieka.
miniatura

Parzydełkowce

Dowiesz się: jakie jest środowisko życia, cechy morfologiczne i tryb życia parzydełkowców, jakie gatunki są przedstawicielami parzydełkowców oraz jakie są cechy wspólne tej grupy zwierząt, jakie jest znaczenie parzydełkowców w przyrodzie.
miniatura

Protisty

Dowiesz się: czym są protisty i jakie organizmy do nich zaliczamy, jak wygląda oddychanie, odżywianie i rozmnażanie u protistów, jak założyć hodowlę protistów, jakie są drogi zakażenia i zasady profilaktyki chorób wywoływanych przez protisty, czym są toksoplazmoza i malaria.
miniatura

Bakterie

Dowiesz się: jak zbudowana jest komórka bakteryjna, gdzie występują bakterie, jakie są podstawowe formy morfologiczne bakterii, jakie są czynności życiowe bakterii, jakie są drogi rozprzestrzeniania się bakterii i zasady profilaktyki wywoływanych przez nie chorób, czym są gruźlica, borelioza, tężec, salmonelloza, jakie jest znaczenie bakterii w przyrodzie i dla człowieka.
miniatura

Wirusy

Dowiesz się: dlaczego wirusy nie są organizmami, jakie są drogi rozprzestrzeniania się wirusów, jakie są zasady profilaktyki chorób wywoływanych przez wirusy, jakie są przykłady wirusowych chorób zakaźnych: grypa, ospa, różyczka, świnka, odra, AIDS, COVID-19.
miniatura

Mikroorganizmy

Opis: Z tej playlisty dowiesz się, jakie są charakterystyczne cechy wirusów, bakterii i protistów oraz jakie jest ich znaczenie w przyrodzie i dla człowieka.
miniatura

Porosty

Dowiesz się: jak zbudowane są porosty, jak porosty odżywiają się, oddychają i rozmnażają, jakie jest znaczenie porostów w przyrodzie i dla człowieka.
miniatura

Grzyby

Dowiesz się: gdzie żyją grzyby, jak zbudowane są grzyby, jak grzyby odżywiają się, oddychają i rozmnażają, jakie jest znaczenie grzybów w przyrodzie i dla człowieka.
miniatura

Grzyby i porosty

Opis: Z tej playlisty dowiesz się, jakie są środowiska życia grzybów i porostów. Ponadto poznasz różnorodność budowy grzybów i porostów i ich wybrane czynności życiowe. Dowiesz się, jakie jest znaczenie grzybów i porostów w przyrodzie i dla człowieka.
miniatura

Paprotniki

Dowiesz się: jak dzielimy paprotniki, jakie są wspólne cechy skrzypów, widłaków i paproci, jakie jest znaczenie paprotników w przyrodzie i dla człowieka.
miniatura

Mchy

Dowiesz się: jak zbudowane są mchy, jakie jest znaczenie mchów w przyrodzie, które rośliny są przedstawicielami mchów.
miniatura

Rośliny zarodnikowe

Opis: Z tej playlisty dowiesz się, co to są organowce, zarodnikowe i poznasz cechy anatomiczne i morfologiczne, które są charakterystyczne dla tej grupy roślin. Ponadto nauczysz się rozpoznawać przedstawicieli paproci, skrzypów, widłaków, mchów oraz poznasz ich znaczenie w przyrodzie.
miniatura

Obieg materii i przepływ energii

Dowiesz się: jaki jest obieg materii w ekosystemie, na czym polega przepływ energii przez ekosystem.
miniatura

Struktura troficzna ekosystemu

Dowiesz się: co to jest struktura troficzna ekosystemu, jak rozróżniać producentów, konsumentów pierwszego rzędu i dalszych rzędów oraz destruentów, czyli reducentów, jaka jest rola poszczególnych elementów sieci troficznych w obiegu materii i przepływie energii przez ekosystem, jakie są zależności pokarmowe w ekosystemie, czym są łańcuchy pokarmowe, a czym sieci troficzne, jak konstruować proste łańcuchy pokarmowe, czym jest łańcuch spasania.
miniatura

Nieantagonistyczne oddziaływania międzygatunkowe

Dowiesz się: jakie oddziaływania nieantagonistyczne mogą występować między gatunkami, na czym polegają mutualizm obligatoryjny (symbioza), mutualizm fakultatywny (protokooperacja) i komensalizm.
miniatura

Antagonistyczne oddziaływania międzygatunkowe

Dowiesz się: jakie oddziaływania między gatunkami są antagonistyczne, na czym polega konkurencja wewnątrzgatunkowa i międzygatunkowa, pasożytnictwo, drapieżnictwo i roślinożerność.