Wyniki wyszukiwania ( 2507 )

miniatura

Narząd słuchu i równowagi

Dowiesz się: jak jest zbudowane ucho i czemu służą poszczególne jego elementy, jak hałas wpływa na zdrowie człowieka.
miniatura

Narząd wzroku

Dowiesz się: jak jest zbudowane ludzkie oko i jak powstaje w nim obraz, jak sprawdzić, że mamy w oku plamkę ślepą, czyli tarczę nerwu wzrokowego, jakie są przyczyny powstawania wad wzroku, takich jak krótkowzroczność, dalekowzroczność, astygmatyzm i zez, oraz jak można korygować te wady.
miniatura

Układ wydalniczy

Dowiesz się: czym jest wydalanie, jakie substancje są wydalane z organizmu człowieka, jakie narządy biorą udział w wydalaniu, co wchodzi w skład układu moczowego, jakie są częste choroby układu moczowego i jak im zapobiegać, dlaczego ważne jest okresowe badanie kontrolne moczu.
miniatura

Higiena i choroby układu oddechowego

Dowiesz się: jak palenie tytoniu (także bierne) wpływa na funkcjonowanie układu oddechowego, jaki jest wpływ zanieczyszczeń powietrza na układ oddechowy, jakie są przykłady chorób układu oddechowego i jak się im zapobiega.
miniatura

Wymiana gazowa

Dowiesz się: na czym polega wymiana gazowa, która faza oddychania jest fazą czynną, a która bierną, na czym polega wdech i wydech, które mięśnie biorą udział w wentylacji płuc, na czym polega wymiana gazowa wewnętrzna, a na czym zewnętrzna, czym się różni powietrze wydychane od wdychanego, jak samodzielnie zrobić model działania klatki piersiowej i płuc.
miniatura

Budowa i funkcjonowanie układu oddechowego

Dowiesz się: jakie elementy tworzą układ oddechowy, jakie są funkcje układu oddechowego, jaki związek ma budowa różnych elementów układu oddechowego z pełnioną przez nie funkcją, jak powstaje głos.
miniatura

Odporność człowieka

Dowiesz się: co to jest odporność wrodzona i odporność nabyta, jakie są sposoby nabywania odporności czynnej, biernej, naturalnej, sztucznej, jak działają szczepionki i surowice, po co wykonuje się przeszczepy, co to jest alergia, czym jest AIDS.
miniatura

Budowa i funkcje układu limfatycznego

Dowiesz się: gdzie znajdują się narządy układu odpornościowego, jaka jest rola śledziony, grasicy, węzłów chłonnych i limfy.
miniatura

Higiena i choroby układu krążenia

Dowiesz się: jak wysiłek fizyczny wpływa na tętno i ciśnienie krwi, jak aktywność fizyczna i prawidłowa dieta wpływają na funkcjonowanie układu krążenia, jakie są choroby krwi i jak im zapobiegać, na czym polega anemia, białaczka, miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, zawał serca, dlaczego trzeba regularnie robić badania kontrolne krwi, mierzyć tętno i ciśnienie tętnicze.
miniatura

Skład i funkcje krwi

Dowiesz się: z czego składa się krew, jakie funkcje pełnią elementy morfotyczne i osocze, jakie są grupy krwi, jakie zasady obowiązują przy transfuzji, jak uniknąć konfliktu serologicznego.
miniatura

Krwiobieg mały i duży

Dowiesz się: jakie elementy układu krwionośnego tworzą krwiobieg duży i mały, jak w układzie krążenia płynie krew odtlenowana, a jak natlenowana, jak działa mechanizm wymiany gazowej, co to znaczy, że układ krwionośny jest zamknięty.
miniatura

Budowa i funkcje układu krążenia

Dowiesz się: jak jest zbudowany układ krążenia, jakie są funkcje elementów układu krążenia, jak wysiłek fizyczny wpływa na zmiany tętna i ciśnienia tętniczego krwi, kiedy wykonywać badania kontrolne krwi, jak mierzyć tętno i ciśnienie tętnicze.
miniatura

Krążenie

Opis: Z tej playlisty nauczysz się rozpoznawać elementy budowy układu krążenia i układu limfatycznego oraz poznasz krążenie krwi w obiegu małym i dużym i rolę głównych składników krwi. Poznasz grupy krwi układu AB0 i Rh oraz dowiesz się, na czym polega konflikt serologiczny. Nauczysz się mierzyć tętno. Ponadto poznasz przykłady chorób układu krążenia oraz zasady ich profilaktyki. Dowiesz się też, co to jest odporność wrodzona i nabyta oraz czynna, bierna, naturalna i sztuczna. Poznasz istotę alergii oraz sposób działania szczepionek i surowicy oraz znaczenie transplantacji.
miniatura

Fale elektromagnetyczne

Dowiesz się: jak powstają fale elektromagnetyczne, jakie są rodzaje fal elektromagnetycznych, od czego zależą właściwości fal elektromagnetycznych, jakie jest zastosowanie fal elektromagnetycznych.
miniatura

Przemiany energii w ruchu drgającym

Dowiesz się: jakie przemiany energii zachodzą w ruchu drgającym.
miniatura

Fale dźwiękowe

Dowiesz się: co może być źródłem dźwięku, jak powstają fale dźwiękowe, jakie wielkości fizyczne opisują fale dźwiękowe, od czego zależy wysokość i głośność dźwięku.
miniatura

Fale, rozchodzenie się fal

Dowiesz się: czym jest fala i jakie ma właściwości, jakie wielkości opisują fale, jaki jest związek między drganiami a falami.
miniatura

Amplituda, okres i częstotliwość drgań

Dowiesz się: jakie wielkości fizyczne opisują ruch drgający, jak wyznaczać okres i częstotliwość drgań wahadła.
miniatura

Drgania, ruch drgający

Dowiesz się: jaki ruch nazywamy ruchem drgającym, jak wygląda wykres ruchu drgającego.
miniatura

Ruch drgający i fale

Opis: Z tej playlisty dowiesz się, jaki ruch nazywamy ruchem drgającym, jakie wielkości fizyczne go opisują oraz jak wyznaczać okres i częstotliwość drgań wahadła, a także jak wygląda jego wykres i jakie przemiany energii zachodzą w ruchu drgającym. Dowiesz się, czym jest fala, jakie ma właściwości i jakie wielkości ją opisują oraz jaki jest związek między drganiami a falami. Poznasz mechanizm powstawania fal dźwiękowych, cechy dźwięku. Poznasz także fale elektromagnetyczne i ich zastosowanie.