Ścieżka:

miniatura 09:10

Jednomiany - definicja i przykłady

Dowiedz się: co to jest jednomian, co to jest współczynnik liczbowy jednomianu, jak porządkować jednomiany.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-III.1

miniatura 07:55

Mnożenie jednomianów

Dowiedz się: jak mnożyć jednomiany, jak zapisać iloczyn jednomianów, jak porządkować jednomiany.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-III.3 MAT-SP78-III.4 MAT-SP78-IV.1

miniatura 08:12

Dzielenie jednomianów

Dowiedz się: kiedy można dzielić wyrażenia algebraiczne, jak skracać ułamki z wyrażeniami algebraicznymi.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-III.3 MAT-SP78-III.4 MAT-SP78-IV.1

miniatura 06:09

Wartość liczbowa jednomianu

Dowiedz się: jak obliczyć wartość liczbową jednomianu, jak podstawić liczbę, co to jest wartość liczbowa jednomianu.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-III.2

miniatura 08:31

Potęgowanie jednomianu

Dowiedz się: jak potęgować jednomiany, jak zapisać potęgę iloczynu.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-IV.1

miniatura 06:14

Jednomiany podobne

Dowiedz się: jak rozpoznać jednomiany podobne, kiedy jednomiany są podobne, co to jest współczynnik liczbowy jednomianu.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-III.3 MAT-SP78-III.4 MAT-SP78-IV.1