Ścieżka:

miniatura 12:19

Wysokość trójkąta równobocznego

Dowiedz się: jaka jest zależność między długością boku trójkąta równobocznego a jego wysokością? jak obliczyć wysokość trójkąta równobocznego? jak obliczyć wysokość trójkąta równobocznego znając jego bok? jak obliczyć bok trójkąta równobocznego znając jego wysokość?
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-VIII.8

miniatura 06:40

Pole trójkąta równobocznego

Dowiedz się: jaka jest zależność między długością boku trójkąta równobocznego a jego polem? jak obliczyć pole trójkąta równobocznego? jak obliczyć pole trójkąta równobocznego znając jego bok?
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-VIII.8

miniatura 10:56

Trójkąt 30, 60, 90

Dowiedz się: jak zauważyć trójkąt 30, 60, 90? jakie są długości boków w trójkącie 30, 60, 90?
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-VIII.8

miniatura 10:22

Trójkąt 30, 60, 90 - zadania

Dowiedz się: jak zastosować własności trójkąta 30, 60, 90? jak obliczyć długość przeciwprostokątnej w trójkącie prostokątnym równoramiennym? jak obliczyć długość przyprostokątnej w trójkącie prostokątnym równoramiennym?
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-VIII.8

miniatura 12:15

Twierdzenie Pitagorasa - zadania 2

Dowiedz się: jak obliczać długości odcinków w wielokątach z wykorzystaniem trójkątów specjalnych? jak rozpoznawać trójkąty specjalne?
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-VIII.8