Ścieżka:

miniatura 09:20

Dowody matematyczne - przystawanie figur (część 1)

Dowiedz się: jak udowodnić, że dwie figury są przystające.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-VIII.1 MAT-SP78-VIII.3 MAT-SP78-VIII.4 MAT-SP78-VIII.5 MAT-SP78-VIII.9

miniatura 10:25

Dowody matematyczne - przystawanie figur (część 2)

Dowiedz się: jak udowodnić, że dwie figury są przystające.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-VIII.4 MAT-SP78-VIII.9

miniatura 09:50

Dowody matematyczne - wprowadzenie

Dowiedz się: czym jest założenie i teza oraz jaka jest między nimi różnica, czym jest twierdzenie matematyczne, ile razy trzeba udowodnić twierdzenie, aby zawsze było prawdziwe, jaka jest idea udowadniania twierdzeń.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-VIII.9

miniatura 12:06

Dowody matematyczne - rachunek kątów (część 1)

Dowiedz się: jak udowodnić, że dany kąt ma konkretną miarę, jak udowodnić, że proste są prostopadłe, jak ułatwić sobie udowadnianie twierdzeń matematycznych.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-VIII.1 MAT-SP78-VIII.3 MAT-SP78-VIII.7 MAT-SP78-VIII.9

miniatura 14:05

Dowody matematyczne - rachunek kątów (część 2)

Dowiedz się: jak udowadniać zadania dotyczące rachunku kątów.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-VIII.1 MAT-SP78-VIII.5 MAT-SP78-VIII.7 MAT-SP78-VIII.9

miniatura 11:44

Dowody matematyczne - pole

Dowiedz się: jak rozwiązać zadanie: Na rysunku prostokąt ABCD podzielono na 6 kwadratów: jeden duży, dwa średnie i trzy małe. Uzasadnij, że pole powierzchni dużego kwadratu jest większe niż połowa powierzchni prostokąta ABCD. Rysunek znajdziesz w wideo. jak rozwiązać zadanie: Każdy bok trójkąta równobocznego ABC podzielono na 3 równe części, jak na rysunku. Uzasadnij, że pole czworokąta EBGH stanowi cztery dziewiąte pola całej figury. Rysunek znajdziesz w wideo.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-VIII.9