Fraza: Własności figur geometrycznych na płaszczyźnie

Znaleziono 39

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Suma kątów w trójkącie

miniatura

Pole trójkąta

miniatura

Pole trójkąta równobocznego

miniatura

Pole trójkąta - zadania

miniatura

Trójkąt 30, 60, 90

miniatura

Przystawanie trójkątów

miniatura

Trójkąt 30, 60, 90 - zadania

miniatura

Dowody matematyczne - wprowadzenie

miniatura

Twierdzenie Pitagorasa - zadania 2

miniatura

Dowody matematyczne - rachunek kątów (część 1)

miniatura

Trójkąt 45, 45, 90 - wprowadzenie

miniatura

Dowody matematyczne - rachunek kątów (część 2)

miniatura

Trójkąt 45, 45, 90 - obliczanie długości boków

miniatura

Dowody matematyczne - pole

miniatura

Trójkąt 45, 45, 90 - zadania z czworokątami

miniatura

Pojęcia w geometrii

miniatura

Dowody matematyczne - przystawanie figur (część 1)

miniatura

Okrąg wpisany i opisany na kwadracie

miniatura

Kąty

miniatura

Dowody matematyczne - przystawanie figur (część 2)

miniatura