Fraza: Własności figur geometrycznych na płaszczyźnie Filtry: Matematyka

Znaleziono 39

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Suma kątów w trójkącie

miniatura

Kąty

miniatura

Dowody matematyczne - przystawanie figur (część 2)

miniatura

Kąty przyległe

miniatura

Twierdzenie Pitagorasa - wprowadzenie

miniatura

Kąty wierzchołkowe, naprzemianległe i odpowiadające

miniatura

Długości boków w trójkącie prostokątnym

miniatura

Kąty - obliczenia

miniatura

Twierdzenie Pitagorasa - zadania na obliczanie długości boków trójkąta prostokątnego

miniatura

Twierdzenie Pitagorasa w układzie współrzędnych

miniatura

Podział trójkątów

miniatura

Twierdzenie Pitagorasa w czworokątach

miniatura

Podział trójkątów - zadania

miniatura

Twierdzenie Pitagorasa - zadania z trójkątami

miniatura

Nierówność trójkąta

miniatura

Wysokość trójkąta równobocznego

miniatura

Pole trójkąta

miniatura

Pole trójkąta równobocznego

miniatura

Pole trójkąta - zadania

miniatura

Trójkąt 30, 60, 90

miniatura