Fraza: Własności figur geometrycznych na płaszczyźnie

Znaleziono 39

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Suma kątów w trójkącie

miniatura

Kąty wierzchołkowe, naprzemianległe i odpowiadające

miniatura

Długości boków w trójkącie prostokątnym

miniatura

Kąty - obliczenia

miniatura

Twierdzenie Pitagorasa - zadania na obliczanie długości boków trójkąta prostokątnego

miniatura

Twierdzenie Pitagorasa w układzie współrzędnych

miniatura

Podział trójkątów

miniatura

Twierdzenie Pitagorasa w czworokątach

miniatura

Podział trójkątów - zadania

miniatura

Twierdzenie Pitagorasa - zadania z trójkątami

miniatura

Nierówność trójkąta

miniatura

Wysokość trójkąta równobocznego

miniatura

Pole trójkąta

miniatura

Pole trójkąta równobocznego

miniatura

Pole trójkąta - zadania

miniatura

Trójkąt 30, 60, 90

miniatura

Przystawanie trójkątów

miniatura

Trójkąt 30, 60, 90 - zadania

miniatura

Dowody matematyczne - wprowadzenie

miniatura

Twierdzenie Pitagorasa - zadania 2

miniatura