Ścieżka:

miniatura 08:17

Miejsce zerowe funkcji

Dowiedz się: że miejsce zerowe to argument, a nie punkt, jak odczytać miejsca zerowe na podstawie grafu, tabelki i wykresu, jak określić, ile miejsc zerowych ma dana funkcja.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
MAT-LIC-V.3

miniatura 10:41

Wartości dodatnie i ujemne funkcji

Dowiedz się: jak znaleźć wartości dodatnie i ujemne funkcji na wykresie, jak określić na podstawie wykresu, dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości dodatnie i ujemne, jak określić na podstawie wzoru, czy dla danego argumentu funkcja przyjmuje wartość dodatnią czy ujemną.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
MAT-LIC-V.2 MAT-LIC-V.3 MAT-LIC-V.4

miniatura 11:35

Wykresy funkcji

Dowiedz się: jak odczytywać dziedzinę oraz zbiór wartości funkcji na podstawie jej wykresu, jak określić miejsca zerowe na podstawie wykresu, jak określić na podstawie wykresu, dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości dodatnie lub ujemne.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
MAT-LIC-V.3

miniatura 09:11

Tworzenie wykresów funkcji liniowej

Dowiedz się: jak narysować wykres funkcji na podstawie wzoru, jak rozpoznać funkcję liniową, jak rozpoznać wykres funkcji liniowej, jak rozpoznać wykres, który nie jest wykresem funkcji.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
MAT-LIC-V.1 MAT-LIC-V.3

miniatura 08:39

Czym są argumenty i wartości funkcji?

Dowiedz się: jak rozróżniać argumenty i wartości funkcji, jak wyznaczać argumenty i wartości funkcji, jak określić dziedzinę i zbiór wartości funkcji na podstawie grafu.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
MAT-LIC-V.1

miniatura 09:33

Dziedzina i zbiór wartości funkcji

Dowiedz się: jak określić argumenty i wartości funkcji na podstawie tabelki lub wykresu, jak określić dziedzinę i zbiór wartości na podstawie tabelki lub wykresu funkcji.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
MAT-LIC-V.1 MAT-LIC-V.3