Fraza: Funkcje

Znaleziono 39

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Różne sposoby przedstawiania funkcji

miniatura

Zamiana postaci kanonicznej na ogólną i odwrotnie

miniatura

Zamiana postaci iloczynowej na ogólną i kanoniczną

miniatura

Zastosowanie funkcji w życiu codziennym - temperatura

miniatura

Proporcjonalność prosta

miniatura

Zastosowanie funkcji w życiu codziennym - prędkość, droga i czas

miniatura

Funkcja liniowa - wprowadzenie

miniatura

Zastosowanie funkcji w życiu codziennym - gospodarka

miniatura

Współczynniki funkcji liniowej y = ax + b

miniatura

Czym są argumenty i wartości funkcji?

miniatura

Dziedzina i zbiór wartości funkcji

miniatura

Własności funkcji liniowej

miniatura

Miejsce zerowe funkcji

miniatura

Równoległość wykresów funkcji liniowych

miniatura

Wartości dodatnie i ujemne funkcji

miniatura

Prostopadłość wykresów funkcji liniowych

miniatura

Wykresy funkcji

miniatura

Miejsce zerowe funkcji kwadratowej - typy równań kwadratowych

miniatura

Tworzenie wykresów funkcji liniowej

miniatura

Rozwiązywanie równań kwadratowych, w których c=0

miniatura