Fraza: Funkcje

Znaleziono 39

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Wykres i własności funkcji minus x do kwadratu

miniatura

Wyprowadzenie wzoru na deltę i rozwiązania równania kwadratowego

miniatura

Rola współczynnika a we wzorze funkcji kwadratowej

miniatura

Rozwiązywanie równań kwadratowych korzystając z delty

miniatura

Postać kanoniczna - wprowadzenie

miniatura

Rozwiązywanie różnych równań kwadratowych - zadania

miniatura

Postać kanoniczna - własności funkcji

miniatura

Postać iloczynowa

miniatura

Co to jest funkcja?

miniatura

Postać kanoniczna - zadania

miniatura

Zamiana postaci ogólnej i kanonicznej na iloczynową

miniatura

Różne sposoby przedstawiania funkcji

miniatura

Zamiana postaci kanonicznej na ogólną i odwrotnie

miniatura

Zamiana postaci iloczynowej na ogólną i kanoniczną

miniatura

Zastosowanie funkcji w życiu codziennym - temperatura

miniatura

Proporcjonalność prosta

miniatura

Zastosowanie funkcji w życiu codziennym - prędkość, droga i czas

miniatura

Funkcja liniowa - wprowadzenie

miniatura

Zastosowanie funkcji w życiu codziennym - gospodarka

miniatura

Współczynniki funkcji liniowej y = ax + b

miniatura