Znaleziono 25

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Potęgi i pierwiastki - zadania dowodowe

miniatura

Działania na potęgach o wykładniku wymiernym

miniatura

Związek między pierwiastkowaniem a potęgowaniem

miniatura

Działania na pierwiastkach wyższych stopni

miniatura

Pierwiastek kwadratowy, sześcienny, n-tego stopnia

miniatura

Nierówności z wartością bezwzględną - metoda algebraiczna

miniatura

Proste nierówności z wartością bezwzględną - metoda geometryczna

miniatura

Proste równania z wartością bezwzględną

miniatura

Wartość bezwzględna

miniatura

Proste równania logarytmiczne

miniatura

Działania na logarytmach

miniatura

Zmiana podstawy logarytmu

miniatura

Logarytm potęgi

miniatura

Dodawanie i odejmowanie logarytmów

miniatura

Definicja logarytmu

miniatura

Zbiory liczbowe na osi liczbowej, przedziały

miniatura

Suma zbiorów, część wspólna zbiorów, różnica zbiorów

miniatura

Zbiory liczb naturalnych i całkowitych

miniatura

Zbiór liczb niewymiernych

miniatura

Zbiór liczb wymiernych

miniatura