Fraza: Liczby rzeczywiste

Znaleziono 25

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Pierwiastek kwadratowy, sześcienny, n-tego stopnia

miniatura

Działania na pierwiastkach wyższych stopni

miniatura

Związek między pierwiastkowaniem a potęgowaniem

miniatura

Działania na potęgach o wykładniku wymiernym

miniatura

Potęgi i pierwiastki - zadania dowodowe

miniatura

Dodawanie i odejmowanie logarytmów

miniatura

Logarytm potęgi

miniatura

Zmiana podstawy logarytmu

miniatura

Działania na logarytmach

miniatura

Proste równania logarytmiczne

miniatura

Zbiór liczb wymiernych

miniatura

Zbiór liczb niewymiernych

miniatura

Wartość bezwzględna

miniatura

Zbiory liczb naturalnych i całkowitych

miniatura

Proste równania z wartością bezwzględną

miniatura

Suma zbiorów, część wspólna zbiorów, różnica zbiorów

miniatura

Proste nierówności z wartością bezwzględną - metoda geometryczna

miniatura

Zbiory liczbowe na osi liczbowej, przedziały

miniatura

Nierówności z wartością bezwzględną - metoda algebraiczna

miniatura

Definicja logarytmu

miniatura