Znaleziono 27

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Sześciokąt foremny

miniatura

Liczba przekątnych wielokąta foremnego

miniatura

Kąt wewnętrzny wielokąta foremnego

miniatura

Wielokąty foremne

miniatura

Dowód twierdzenia o kątach wpisanych opartych na łukach tej samej długości

miniatura

Dowód twierdzenia o kącie wpisanym i środkowym

miniatura

Kąty wpisane oparte na tym samym łuku

miniatura

Długość łuku

miniatura

Pole wycinka koła

miniatura

Kąt środkowy i kąt wpisany

miniatura

Wzajemne położenie okręgów

miniatura

Twierdzenie Talesa

miniatura

Odcinek łączący środki dwóch boków w trójkącie

miniatura

Trójkąty podobne w okręgach

miniatura

Trójkąty podobne w czworokątach

miniatura

Trójkąty podobne w trójkątach

miniatura

Podobieństwo w trójkątach prostokątnych

miniatura

Stosunek pól wielokątów podobnych

miniatura

Skala podobieństwa wielokątów

miniatura

Stosunek pól trójkątów podobnych

miniatura