Wyniki wyszukiwania ( 983 )

miniatura

Węglowodory

Opis: Z tej playlisty dowiesz się, czym są węglowodory, jak są zbudowane i jaka jest różnica między węglowodorami nasyconymi i nienasyconymi. Poznasz wzory i nazwy systematyczne pierwszych pięciu związków z szeregów homologicznych alkanów, alkenów i alkinów oraz ich właściwości fizyczne i chemiczne. Dowiesz się także, czym jest ropa naftowa, jakie są produkty jej destylacji oraz jakie zastosowanie mają polimery.
miniatura

Ostrosłupy - zadania

Dowiesz się: jak wyznaczać długości krawędzi ostrosłupa, jak wyznaczać objętość ostrosłupa, jak wyznaczać pole powierzchni ostrosłupa.
miniatura

Ostrosłup prawidłowy czworokątny i sześciokątny - obliczanie długości odcinków

Dowiesz się: jak obliczyć wysokość ostrosłupa prawidłowego czworokątnego znając długości krawędzi bocznych i podstawy, jak obliczyć odpowiednie odcinki w kwadracie, jak obliczyć krawędź boczną ostrosłupa prawidłowego czworokątnego znająć długości wysokości i krawędzi podstawy, jak obliczyć wysokość ostrosłupa prawidłowego sześciokątnego znając długości krawędzi bocznych i podstawy.
miniatura

Ostrosłup prawidłowy trójkątny - obliczanie długości odcinków

Dowiesz się: jak obliczyć wysokość ostrosłupa prawidłowego trójkątnego znając długości krawędzi bocznych i podstawy, jak obliczyć odpowiednie odcinki w trójkącie równobocznym, jak obliczyć wysokość ściany bocznej ostrosłupa prawidłowego trójkątnego znając wysokość ostrosłupa i długość krawędzi podstawy.
miniatura

Siatka i pole powierzchni ostrosłupa

Dowiesz się: jak rozróżniać siatki ostrosłupów, czym jest pole powierzchni ostrosłupa, jak obliczać pole powierzchni ostrosłupa.
miniatura

Rysowanie ostrosłupów

Dowiesz się: czym jest rzut równoległy, jak rysować ostrosłupy prawidłowe czworokątne, jak rysować ostrosłupy prawidłowe trójkątne, jak rysować ostrosłupy prawidłowe sześciokątne, jak rysować dowolne ostrosłupy.
miniatura

Objętość ostrosłupa

Dowiesz się: gdzie w ostrosłupie znajduje się wysokość, czym jest spodek wysokości, jak obliczyć wysokość ostrosłupa.
miniatura

Rodzaje ostrosłupów

Dowiesz się: czym jest ostrosłup, w jaki sposób opisywać ostrosłupy, jak nazywać ostrosłupy, czym charakteryzuje się ostrosłup prawidłowy, czym jest czworościan foremny.
miniatura

Ostrosłupy

Opis: Ta playlista dotyczy ostrosłupów. Dowiesz się z niej czym są ostrosłupy, jak je opisywać oraz nazywać. Nauczysz się jak obliczać ich objętość i jak rysować dowolne ostrosłupy. Poznasz sposoby na rysowanie ich siatek oraz na wyznaczanie pola powierzchni. Dowiesz się też, jak obliczać odcinki w ostrosłupach korzystając z twierdzenia Pitagorasa.
miniatura

Suma kątów w trójkącie

Dowiesz się: dlaczego suma miar kątów wewnętrznych w trójkącie wynosi 180 stopni, ile wynosi suma miar kątów wewnętrznych w trójkącie, czy w każdym trójkącie suma miar kątów wewnętrznych wynosi 180 stopni, jak obliczyć miarę brakującego kąta w trójkącie, co to jest kąt dopisany.
miniatura

Pole pierścienia kołowego

Dowiesz się: co to są okręgi współśrodkowe, co to jest pierścień kołowy, jak obliczyć pole pierścienia kołowego.
miniatura

Pole koła

Dowiesz się: jak obliczyć pole koła.
miniatura

Liczba pi i obwód koła

Dowiesz się: co to jest liczba pi, jak obliczyć obwód koła, jak obliczyć długość okręgu.
miniatura

Koło i okrąg

Opis: Ta playlista dotyczy kół i okręgów. Dowiesz się z niej czym jest liczba pi i w jaki sposób wyznaczyć obwód koła i długość okręgu. Poznasz również przybliżenia liczby pi wykorzystywane w zadaniach matematycznych. Nauczysz się, w jaki sposób obliczać pole koła. Dowiesz się, czym charakteryzują się okręgi współśrodkowe i jaką figurą geometryczną jest pierścień kołowy. Poznasz też sposoby na obliczenie pola pierścienia kołowego.
miniatura

Notacja wykładnicza - zadania tekstowe

Dowiesz się: jak rozwiązywać zadania z wykorzystaniem notacji wykładniczej, jak mnożyć i dzielić liczby zapisane w notacji wykładniczej, jak dodawać i odejmować liczby zapistane w notacji wykładniczej.
miniatura

Notacja wykładnicza - zamiana jednostek

Dowiesz się: jak zamieniać jednostki długości i wagi z wykorzystaniem notacji wykładniczej, jak zamieniać jednostki powierzchni z wykorzystaniem notacji wykładniczej, jak zamieniać jednostki objętości z wykorzystaniem notacji wykładniczej.
miniatura

Zapisywanie małych liczb w notacji wykładniczej

Dowiesz się: jak zamienić małe liczby zapisane w notacji wykładniczej na ułamek dziesiętny, jak zapisać liczby mniejsze od 1 za pomocą notacji wykładniczej.
miniatura

Działania na potęgach o wykładniku ujemnym

Dowiesz się: jak wykonywać operacje mnożenia i dzielenia potęg o wykładnikach ujemnych, jak wykonywać operację potęgowania potęgi o wykładniku ujemnym.
miniatura

Czym jest potęga o wykładniku ujemnym?

Dowiesz się: czym jest potęga o wykładniku ujemnym, jak obliczać potęgi o wykładniku ujemnym, jak obliczać ułamki podniesione do potęgi o wykładniku ujemnym.
miniatura

Zapisywanie dużych liczb w notacji wykładniczej

Dowiesz się: czym jest notacja wykładnicza, jak zapisywać duże liczby za pomocą notacji wykładniczej, jak porównywać liczby zapisane w notacji wykładniczej.