Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 752

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Materiały w języku ukraińskim / Українські матеріали

Trzecia zasada dynamiki

Dowiedz się: na czym polega III zasada dynamiki Newtona i jakie jest jej praktyczne zastosowanie, czym jest wzajemność oddziaływań.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Spadek swobodny

Dowiedz się: czym jest spadek swobodny, co wpływa na ruch ciał spadających swobodnie, od czego zależy czas swobodnego spadania ciał, jaki jest związek pomiędzy siłą, masą i przyspieszeniem grawitacyjnym.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Druga zasada dynamiki

Dowiedz się: czego dotyczy druga zasada dynamiki, jak definiujemy jednostkę siły, od czego zależy przyspieszenie i w jakich jednostkach je zapisujemy.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Pierwsza zasada dynamiki

Dowiedz się: jakie znaczenie ma równoważenie się sił działających na ciało, czym jest bezwładność, na czym polega pierwsza zasada dynamiki Newtona.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Składanie wektorów sił

Dowiedz się: jak wyznaczać i rysować siłę wypadkową dla sił o jednakowych kierunkach, kiedy siły się równoważą.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Siła jako wektor

Dowiedz się: czym jest siła, jak wyznaczamy wartość siły, w jakich jednostkach wyrażamy siłę, co to znaczy, że siła jest wielkością wektorową.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Aminokwasy, tworzenie białek

Dowiedz się: jak zbudowane są aminokwasy, jakie są właściwości glicyny, jak powstaje wiązanie peptydowe, jak powstają białka, jakim reakcjom ulegają białka, jak wykryć białka doświadczalnie.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Przekroje graniastosłupów - zadania

Dowiedz się: jak wyznaczyć różne pola przekrojów graniastosłupów, jak obliczyć pola tych przekrojów.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Przekroje graniastosłupów

Dowiedz się: czym jest przekrój graniastosłupa, jak wyznaczyć przekrój graniastosłupa, jakie są przykłady przekrojów.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Kąt między prostą a płaszczyzną - zadania

Dowiedz się: jak obliczać miarę kąta nachylenia przekątnej w graniastosłupie, jak obliczać objętość graniastosłupa, jak wyznaczać długość krawędzi podstawy graniastosłupa.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Kąt między prostą a płaszczyzną

Dowiedz się: czym jest prostopadłość prostych w przestrzeni, ile prostych trzeba narysować na płaszczyźnie, żeby mieć pewność, że nasza prosta jest do niej prostopadła, czym jest nachylenie prostej do płaszczyzny i jak wyznaczyć jego kąt, jak znajdować kąty nachylenia przekątnych w bryłach, jak znajdować kąt między przekątnymi ścian bocznych w bryłach.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Proste w przestrzeni - równoległe, prostopadłe i skośne

Dowiedz się: jakie są rodzaje prostych w przestrzeni, czym charakteryzują się w przestrzeni proste równoległe, prostopadłe i skośne.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Cukry złożone

Dowiedz się: czym są wielocukry i jakie związki do nich zaliczamy, gdzie występuje skrobia, celuloza, glikogen, jak można wykryć cukry złożone, jakie są właściwości polisacharydów.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Cukry proste i dwucukry

Dowiedz się: jak są zbudowane węglowodany, jak dzielimy cukry, jakie są przykłady cukrów prostych i dwucukrów, jakie właściwości mają glukoza, fruktoza, sacharoza, jak można wykryć cukry w różnych substancjach.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Badanie właściwości białek

Dowiedz się: jak można badać właściwości białek, jak wykryć białka w reakcji ksantoproteinowej, jakie czynniki powodują koagulację białka, na czym polega denaturacja i wysalanie.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Kwasy tłuszczowe

Dowiedz się: jak są zbudowane kwasy tłuszczowe, jakie są właściwości fizyczne i chemiczne kwasów palmitynowego, stearynowego, oleinowego, jak powstają mydła i jak je dzielimy, gdzie występują wyższe kwasy tłuszczowe.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Zanieczyszczenia powietrza

Dowiedz się: jakie są źródła zanieczyszczeń powietrza, jak powstaje smog fotochemiczny, a jak smog kwaśny, jak powstają kwaśne opady i jaki mają wpływ na środowisko, na czym polega efekt cieplarniany, jak można ograniczać powstawanie smogu i innych zanieczyszczeń powietrza.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Gazy szlachetne

Dowiedz się: które gazy zaliczamy do gazów szlachetnych, dlaczego niektóre pierwiastki określamy jako szlachetne, jakie są właściwości i zastosowanie wybranych gazów szlachetnych.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Wodór i jego związki

Dowiedz się: jakie są właściwości fizyczne i chemiczne wodoru, w jakiej postaci występuje wodór w przyrodzie, jakie są przykłady związków wodoru, jakie właściwości fizyczne i chemiczne mają amoniak, chlorowodór i siarkowodór.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Tlenek węgla(IV) - właściwości

Dowiedz się: jakie właściwości fizyczne i chemiczne ma ditlenek węgla, jak można otrzymać tlenek węgla(IV), jakie są zastosowania ditlenku węgla, co to jest suchy lód, jak tlenek węgla(IV) wpływa na warunki klimatyczne.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy: