Wyniki wyszukiwania ( 305 )

miniatura

Figury przestrzenne - wprowadzenie

Dowiesz się: czym jest bryła, jak wyglądają graniastosłupy proste i pochyłe, jak wyglądają: prostopadłościan, sześcian, ostrosłup, walec, stożek, kula i jakie przedmioty mają takie kształty.
miniatura

Równania w geometrii

Dowiesz się: jak wykorzystuje się równania w geometrii.
miniatura

Rozwiązywanie prostych równań - zadania z treścią

Dowiesz się: jak wykorzystywać równania w rozwiązywaniu zadań z treścią.
miniatura

Rozwiązywanie prostych równań

Dowiesz się: jak rozwiązuje się proste równania.
miniatura

Równania z odejmowaniem

Dowiesz się: jak wygląda równanie, w którym niewiadomą jest odjemna, jak wygląda równanie, w którym niewiadomą jest odjemnik, jak rozwiązuje się równanie z odejmowaniem.
miniatura

Rozwiązywanie równań z dodawaniem

Dowiesz się: jak wygląda równanie z dodawaniem, jak rozwiązuje się równanie z dodawaniem.
miniatura

Równania z dodawaniem

Dowiesz się: czym jest równanie, jak zapisać sytuację na wadze w postaci równania, jak przedstawić równanie w postaci sytuacji na wadze, jak wygląda równanie z dodawaniem.
miniatura

Pamięciowe rozwiązywanie równań - równania jako zagadka

Dowiesz się: jak rozwiązywać matematyczne zagadki, jak rozwiązywać zadania z treścią.
miniatura

Przedstawianie danych – wykresy punktowe i liniowe

Dowiesz się: jak odczytywać dane z wykresu punktowego, jak odczytywać dane z wykresu liniowego, czym różni się wykres punktowy od wykresu liniowego.
miniatura

Przedstawianie danych – tabele i wykresy

Dowiesz się: jak odczytywać dane z tabeli, jak odczytywać dane z wykresu słupkowego, jak odczytywać dane z wykresu kołowego.
miniatura

Czym jest statystyka?

Dowiesz się: czym jest statystyka, po co zbieramy dane, jak porównywać dane.
miniatura

Proste równoległe przecięte trzecią prostą - kąty

Dowiesz się: jakie kąty powstają w wyniku przecięcia dwóch prostych równoległych trzecią prostą, jak wyznaczać ich miary znając miarę tylko jednego kąta.
miniatura

Kąty wierzchołkowe

Dowiesz się: jakie kąty nazywają się wierzchołkowymi, jak rozpoznawać kąty wierzchołkowe, jak rozwiązywać z kątami wierzchołkowymi.
miniatura

Kąty przyległe

Dowiesz się: jakie kąty nazywają się przyległymi, jak rozpoznawać kąty przyległe, jak rozwiązywać zadania z kątami przyległymi.
miniatura

Skala na planach i mapach

Dowiesz się: jak obliczyć rzeczywiste wymiary pokoju korzystając z wymiarów na planie i skali, jak obliczyć rzeczywistą odległość między miastami korzystając ze skali i mapy, jak obliczyć rzeczywistą długość trasy korzystając ze skali i planu.
miniatura

Rysowanie odcinka w skali, gdy znamy jego rzeczywistą długość

Dowiesz się: jak narysować odcinek w podanej skali powiększającej, jak narysować odcinek w podanej skali pomniejszającej, jak narysować prostokąt o podanych wymiarach w skali pomniejszającej.
miniatura

Obliczanie długości odcinka, gdy dana jest długość w skali

Dowiesz się: jak obliczyć rzeczywistą długość odcinka, gdy dana jest jego długość w skali, jak obliczyć rzeczywiste wymiary basenu, gdy są one podane w skali.
miniatura

Skala - wprowadzenie

Dowiesz się: co to jest skala, gdzie wykorzystujemy skalę, jakie są rodzaje skali, w jaki sposób zapisujemy informacje dotyczące skali, co oznaczają zapisy takie jak 1:4 lub 2:1, co to znaczy, że skala jest pomniejszająca lub powiększająca.
miniatura

Potęgowanie liczb ujemnych

Dowiesz się: jak potęgować liczby ujemne.
miniatura

Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych

Dowiesz się: jak mnożyć liczby całkowite, jak dzielić liczby całkowite.