Wyniki wyszukiwania

Filtry:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Znaleziono 310

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Materiały w języku ukraińskim / Українські матеріали

Równania w geometrii

Dowiedz się: jak wykorzystuje się równania w geometrii.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Rozwiązywanie prostych równań - zadania z treścią

Dowiedz się: jak wykorzystywać równania w rozwiązywaniu zadań z treścią.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Rozwiązywanie prostych równań

Dowiedz się: jak rozwiązuje się proste równania.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Równania z odejmowaniem

Dowiedz się: jak wygląda równanie, w którym niewiadomą jest odjemna, jak wygląda równanie, w którym niewiadomą jest odjemnik, jak rozwiązuje się równanie z odejmowaniem.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Rozwiązywanie równań z dodawaniem

Dowiedz się: jak wygląda równanie z dodawaniem, jak rozwiązuje się równanie z dodawaniem.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Równania z dodawaniem

Dowiedz się: czym jest równanie, jak zapisać sytuację na wadze w postaci równania, jak przedstawić równanie w postaci sytuacji na wadze, jak wygląda równanie z dodawaniem.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Pamięciowe rozwiązywanie równań - równania jako zagadka

Dowiedz się: jak rozwiązywać matematyczne zagadki, jak rozwiązywać zadania z treścią.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Przedstawianie danych – wykresy punktowe i liniowe

Dowiedz się: jak odczytywać dane z wykresu punktowego, jak odczytywać dane z wykresu liniowego, czym różni się wykres punktowy od wykresu liniowego.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Przedstawianie danych – tabele i wykresy

Dowiedz się: jak odczytywać dane z tabeli, jak odczytywać dane z wykresu słupkowego, jak odczytywać dane z wykresu kołowego.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Czym jest statystyka?

Dowiedz się: czym jest statystyka, po co zbieramy dane, jak porównywać dane.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Proste równoległe przecięte trzecią prostą - kąty

Dowiedz się: jakie kąty powstają w wyniku przecięcia dwóch prostych równoległych trzecią prostą, jak wyznaczać ich miary znając miarę tylko jednego kąta.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Kąty wierzchołkowe

Dowiedz się: jakie kąty nazywają się wierzchołkowymi, jak rozpoznawać kąty wierzchołkowe, jak rozwiązywać z kątami wierzchołkowymi.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Kąty przyległe

Dowiedz się: jakie kąty nazywają się przyległymi, jak rozpoznawać kąty przyległe, jak rozwiązywać zadania z kątami przyległymi.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Skala na planach i mapach

Dowiedz się: jak obliczyć rzeczywiste wymiary pokoju korzystając z wymiarów na planie i skali, jak obliczyć rzeczywistą odległość między miastami korzystając ze skali i mapy, jak obliczyć rzeczywistą długość trasy korzystając ze skali i planu.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Rysowanie odcinka w skali, gdy znamy jego rzeczywistą długość

Dowiedz się: jak narysować odcinek w podanej skali powiększającej, jak narysować odcinek w podanej skali pomniejszającej, jak narysować prostokąt o podanych wymiarach w skali pomniejszającej.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Obliczanie długości odcinka, gdy dana jest długość w skali

Dowiedz się: jak obliczyć rzeczywistą długość odcinka, gdy dana jest jego długość w skali, jak obliczyć rzeczywiste wymiary basenu, gdy są one podane w skali.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Skala - wprowadzenie

Dowiedz się: co to jest skala, gdzie wykorzystujemy skalę, jakie są rodzaje skali, w jaki sposób zapisujemy informacje dotyczące skali, co oznaczają zapisy takie jak 1:4 lub 2:1, co to znaczy, że skala jest pomniejszająca lub powiększająca.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Potęgowanie liczb ujemnych

Dowiedz się: jak potęgować liczby ujemne.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych

Dowiedz się: jak mnożyć liczby całkowite, jak dzielić liczby całkowite.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Odejmowanie liczb całkowitych

Dowiedz się: gdzie w życiu codziennym stosuje się odejmowanie liczb całkowitych, jak odejmować liczby całkowite.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy: