Ścieżka:

miniatura 10:58

Wielokąty foremne

Dowiedz sie: czym jest wielokąt foremny, jakie figury są wielokątami foremnymi, a jakie nie, jak rozpoznać wielokąt foremny.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
X.6

miniatura 10:42

Objętość ostrosłupa

Dowiedz sie: gdzie w ostrosłupie znajduje się wysokość, czym jest spodek wysokości, jak obliczyć wysokość ostrosłupa.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
X.6

miniatura 11:22

Kąt wewnętrzny wielokąta foremnego

Dowiedz sie: jak wyznaczyć miarę kąta wewnętrzego w dowolnym wielokącie foremnym, jak wyprowadzić wzór na miarę kąta wewnętrznego.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
X.6

miniatura 11:06

Rysowanie ostrosłupów

Dowiedz sie: czym jest rzut równoległy, jak rysować ostrosłupy prawidłowe czworokątne, jak rysować ostrosłupy prawidłowe trójkątne, jak rysować ostrosłupy prawidłowe sześciokątne, jak rysować dowolne ostrosłupy.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
X.6

miniatura 10:18

Liczba przekątnych wielokąta foremnego

Dowiedz sie: jak obliczyć liczbę przekątnych wielokąta foremnego, jak wyprowadzić wzór na liczbę przekątnych.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
X.6

miniatura 09:45

Siatka i pole powierzchni ostrosłupa

Dowiedz sie: jak rozróżniać siatki ostrosłupów, czym jest pole powierzchni ostrosłupa, jak obliczać pole powierzchni ostrosłupa.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
X.6

miniatura 10:37

Sześciokąt foremny

Dowiedz sie: jak obliczyć pole sześciokąta foremnego, jak wyprowadzić wzór na pole sześciokąta foremnego, jak obliczyć długości przekątnych sześciokąta foremnego.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
X.6

miniatura 09:54

Liczba pi i obwód koła

Dowiedz sie: co to jest liczba pi, jak obliczyć obwód koła, jak obliczyć długość okręgu.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
X.6

miniatura 11:17

Ostrosłup prawidłowy trójkątny - obliczanie długości odcinków

Dowiedz sie: jak obliczyć wysokość ostrosłupa prawidłowego trójkątnego znając długości krawędzi bocznych i podstawy, jak obliczyć odpowiednie odcinki w trójkącie równobocznym, jak obliczyć wysokość ściany bocznej ostrosłupa prawidłowego trójkątnego znając wysokość ostrosłupa i długość krawędzi podstawy.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
X.6

miniatura 10:09

Podsumowanie brył obrotowych

Dowiedz sie: jak obliczyć objętość walca, stożka i kuli, jak obliczyć pole powierzchni walca, stożka i kuli, jak określić przekroje osiowe walca, stożka i kuli.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
X.6