Wyniki wyszukiwania

Fraza: Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 563

Podsumowanie brył obrotowych

miniatura 10:09

Czym jest statystyka?

miniatura 06:25

Przedstawianie danych – tabele i wykresy

miniatura 07:42

Przedstawianie danych – wykresy punktowe i liniowe

miniatura 09:58

Wielokąty foremne

miniatura 10:58

Kąt wewnętrzny wielokąta foremnego

miniatura 11:22

Liczba przekątnych wielokąta foremnego

miniatura 10:18

Sześciokąt foremny

miniatura 10:37

Zapisywanie dużych liczb w notacji wykładniczej

miniatura 11:00

Czym jest potęga o wykładniku ujemnym?

miniatura 10:40