Wyniki wyszukiwania

Fraza:

Znaleziono 569

Działania na pierwiastkach wyższych stopni

miniatura 10:05

Związek między pierwiastkowaniem a potęgowaniem

miniatura 10:56

Zapisywanie dużych liczb w notacji wykładniczej

miniatura 11:00

Działania na potęgach o wykładniku wymiernym

miniatura 10:09

Czym jest potęga o wykładniku ujemnym?

miniatura 10:40

Potęgi i pierwiastki - zadania dowodowe

miniatura 10:34

Działania na potęgach o wykładniku ujemnym

miniatura 10:12

Zapisywanie małych liczb w notacji wykładniczej

miniatura 11:05

Czym jest statystyka?

miniatura 06:25

Notacja wykładnicza - zamiana jednostek

miniatura 10:07