Wyniki wyszukiwania

Fraza:

Znaleziono 256

Kolejność wykonywania działań - wprowadzenie

miniatura 11:57

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

miniatura 07:29

Dodawanie ułamków zwykłych o tych samych mianownikach - przykłady

miniatura 06:59

Porównywanie ułamków zwykłych o tych samych mianownikach

miniatura 03:15

Miara kątowa

miniatura 05:10

Obliczanie boku na podstawie obwodu

miniatura 08:14

Dzielenie pamięciowe dużych liczb

miniatura 06:13

Cecha podzielności liczb przez 4

miniatura 05:06

Największy wspólny dzielnik

miniatura 09:18

Mnożenie pisemne liczb dziesiętnych

miniatura 08:50