Wyniki wyszukiwania

Filtry: Szkoła Podstawowa IV-VI

Znaleziono 256

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Potęgowanie - wprowadzenie

miniatura

Odejmowanie pisemne „bez pożyczania” (bez rozpakowywania)

miniatura

Wyrażenia algebraiczne - wprowadzenie

miniatura

Jednostki czasu

miniatura

Pole kwadratu i prostokąta - wprowadzenie

miniatura

Zależności między jednostkami masy

miniatura

Mnożenie pisemne przez liczby zakończone zerami - zadania

miniatura

Zaznaczanie liczb dziesiętnych na osi liczbowej

miniatura

Dodawanie i odejmowanie pisemne ułamków dziesiętnych

miniatura

Procenty - wprowadzenie

miniatura

Mnożenie ułamków przez liczby naturalne

miniatura

Podział czworokątów

miniatura

Pola figur złożonych

miniatura

Skala na planach i mapach

miniatura

Siatka prostopadłościanu i sześcianu

miniatura

Metody dodawania pamięciowego

miniatura

Potęgowanie - definicja i przykłady

miniatura

Odejmowanie pisemne „z pożyczaniem”

miniatura

Wyrażenia algebraiczne - suma, różnica, iloczyn, iloraz

miniatura

Obliczenia zegarowe

miniatura