Wyniki wyszukiwania

Fraza:

Znaleziono 256

Dzielenie bez reszty

miniatura 03:32

Odejmowanie pisemne „z pożyczaniem” i „bez pożyczania”

miniatura 07:46

Wyrażenia algebraiczne - nazywanie i odczytywanie

miniatura 09:59

Czas i kalendarz

miniatura 04:16

Punkt, odcinek, prosta, półprosta

miniatura 09:50

System rzymski - wprowadzenie

miniatura 03:55

Mnożenie pisemne przez liczby wielocyfrowe - zadania

miniatura 10:52

Wielokrotności liczb

miniatura 06:33

Szacowanie wyników dodawania i odejmowania liczb dziesiętnych

miniatura 05:08

Obliczanie procentu danej liczby

miniatura 11:29