Wyniki wyszukiwania

Fraza:

Znaleziono 256

Rysowanie okręgów za pomocą cyrkla

miniatura 04:44

Liczby naturalne

miniatura 04:27

Tabliczka mnożenia

miniatura 10:57

Kolejność wykonywania działań - przykłady część 1

miniatura 05:29

Ułamki właściwe na osi liczbowej

miniatura 07:08

Dodawanie liczb mieszanych o jednakowych mianownikach w części ułamkowej

miniatura 07:52

Porównywanie ułamków zwykłych o tych samych licznikach

miniatura 04:51

Mierzenie kątów

miniatura 08:59

Pola figur - wprowadzenie

miniatura 06:01

Szacowanie rachunków pamięciowych na dużych liczbach

miniatura 09:02