Wyniki wyszukiwania

Fraza: Pistacja

Znaleziono 543

Liczby naturalne

miniatura 04:27

Dziesiątkowy układ pozycyjny

miniatura 08:23

Zaokrąglanie liczb naturalnych

miniatura 07:29

Oś liczbowa - wprowadzenie

miniatura 06:06

Zaznaczanie i odczytywanie liczb na osi liczbowej

miniatura 05:52

Dodawanie i odejmowanie

miniatura 03:39

Własności dodawania

miniatura 07:16

Metody dodawania pamięciowego

miniatura 08:13

Metody odejmowania pamięciowego

miniatura 05:38

Dodawanie i odejmowanie jako działania odwrotne

miniatura 03:50