Ścieżka:

miniatura 08:23

Dziesiątkowy układ pozycyjny

Dowiedz się: co to znaczy, że nasz system liczenia jest dziesiątkowy i pozycyjny.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-I.1

miniatura 09:42

Metody mnożenia pamięciowego

Dowiedz się: w jaki sposób mnożyć liczby w pamięci, jak ułatwić sobie takie obliczenia.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-II.3

miniatura 06:36

Kolejność wykonywania działań - przykłady część 2

Dowiedz się: jak wykonywać obliczenia, stosując regułę o kolejności wykonywania działań.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-II.11

miniatura 10:02

Dodawanie pisemne - przykłady

Dowiedz się: w jaki sposób dodawać liczby sposobem pisemnym.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-II.2

miniatura 10:44

Porządkowanie liczb

Dowiedz się: co to znaczy uporządkować liczby, jak uporządkować liczby rosnąco, jak uporządkować liczby malejąco.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-I.3

miniatura 06:29

Odejmowanie ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach - zadania tekstowe

Dowiedz się: jak rozwiązywać zadania tekstowe dotyczące odejmowania ułamków.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-V.1

miniatura 03:15

Porównywanie ułamków zwykłych o tych samych mianownikach

Dowiedz się: w jaki sposób porównać ułamki zwykłe o jednakowych mianownikach, jaki wpływ na wielkość ułamka ma jego licznik, czy większy licznik oznacza większy ułamek.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-IV.12

miniatura 05:10

Miara kątowa

Dowiedz się: w jakich jednostkach mierzymy kąty, jakim przyrządem mierzymy kąty, jaką miarę ma kąt półpełny, jaką miarę mają inne kąty.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-VIII.2

miniatura 08:14

Obliczanie boku na podstawie obwodu

Dowiedz się: jak obliczyć długość boku prostokąta znając jego obwód i długość jednego boku, jak obliczyć długość boku kwadratu znając tylko obwód.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-XI.1

miniatura 09:44

Podwyżki

Dowiedz się: jak obliczyć wartość podwyżki, jak obliczyć cenę po podwyżce, jak obliczyć, o jaki procent podwyższono cenę.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-V.5