Wyniki wyszukiwania ( 1268 )

miniatura

Pojęcia w mnożeniu

Przećwiczysz: sprawdzenie znajomości pojęć stosowanych do opisu mnożenia.
miniatura

Dopasuj iloczyn do sumy

Przećwiczysz: dopasowanie iloczynu liczb do odpowiadającej mu sumy liczb.
miniatura

Zapisz w postaci mnożenia

Przećwiczysz: określanie, czy podane działanie (dodawanie) da się zapisać w postaci mnożenia.
miniatura

Ile zapłacisz?

Przećwiczysz: obliczanie, jaka będzie wartość określonej liczby przedmiotów o podanej cenie.
miniatura

Policz rzeczy w rzędach

Przećwiczysz: zastosowanie mnożenie do liczenia rzeczy ułożonych w równych rzędach.
miniatura

WYZWANIE ③ Pierwiastek kwadratowy

Przećwiczysz: mnożenie i dzielenie pierwiastków włączanie czynnika pod znak pierwiastka i wyłączanie czynnika przed znak pierwiastka rozwiązywanie zadań tekstowych wymagających użycia pierwiastkowania drugiego stopnia
miniatura

WYZWANIE ② Pierwiastek kwadratowy

Przećwiczysz: włączanie czynnika pod znak pierwiastka porównywanie wartości wyrażeń zawierających pierwiastki
miniatura

WYZWANIE ① Pierwiastek kwadratowy

Przećwiczysz: obliczanie w pamięci, jaka liczba jest pierwiastkiem danej liczby kwadratowej szacowanie wartości pierwiastka danej liczby naturalnej