Przed tobą ćwiczenie:

WYZWANIE ① Działania na liczbach dziesiętnych 2

Playlista: Działania na liczbach dziesiętnych 2

Te ćwiczenia obejmują:


  • obliczanie łącznej wartości kilku przedmiotów o łatwej do podliczenia cenie,
  • obliczanie ceny produktu znając wartość zakupów będącą liczbą dziesiętną,
  • obliczanie wyniku mnożenia lub dzielenia liczby dziesiętnej przez wielokrotność 10,
  • ustalanie, ile cyfr po przecinku będzie miała liczba będąca wynikiem mnożenia lub dzielenia dwóch liczb dziesiętnych,
  • obliczanie pola kwadratu o podanym boku wyrażonym liczbą dziesiętną,
  • dzielenie pisemne dwu liczb naturalnych z wynikiem zawierającym jedną cyfrę po przecinku,
  • określanie, czy suma dwóch liczb dziesiętnych jest większa czy mniejsza od podanej liczby,
  • wskazywanie poprawnego zaokrąglenia podanej liczby dziesiętnej.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor: Krzysztof Chojecki

Materiały: Paweł Szulc

Korekta: Andrzej Pieńkowski

Produkcja


Katalyst Education

Lista materiałów wykorzystanych w filmie


Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

WYZWANIE ① Działania na liczbach dziesiętnych 2

Ćwiczenie z playlisty: Działania na liczbach dziesiętnych 2