Te ćwiczenia obejmują:

  • obliczanie łącznej wartości kilku przedmiotów o łatwej do podliczenia cenie,
  • obliczanie ceny produktu znając wartość zakupów będącą liczbą dziesiętną,
  • obliczanie wyniku mnożenia lub dzielenia liczby dziesiętnej przez wielokrotność 10,
  • ustalanie, ile cyfr po przecinku będzie miała liczba będąca wynikiem mnożenia lub dzielenia dwóch liczb dziesiętnych,
  • obliczanie pola kwadratu o podanym boku wyrażonym liczbą dziesiętną,
  • dzielenie pisemne dwu liczb naturalnych z wynikiem zawierającym jedną cyfrę po przecinku,
  • określanie, czy suma dwóch liczb dziesiętnych jest większa czy mniejsza od podanej liczby,
  • wskazywanie poprawnego zaokrąglenia podanej liczby dziesiętnej.

Podstawa programowa

Pobieranie materiałów

Licencja: cc-by-nc-sa.svg

Poniższe materiały są udostępnione na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowej (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl). Możesz je wykorzystywać wyłącznie jako całość, bez rozdzielania ich na indywidualne elementy składowe. Zabronione jest wycinanie, pobieranie, modyfikowanie, edytowanie i zmienianie elementów składowych (np. grafik, tekstów, dźwięków, logotypów). Licencja CC BY-NC-SA 4.0 nie obejmuje wykorzystywania elementów składowych w utworach pochodnych. Jeśli chcesz wykorzystać ten materiał w swoim niekomercyjnym projekcie, nie zapomnij wymienić jego autorów: Pi-stacja / Katalyst Education.

Transkrypcja

Kliknij na zdanie, aby przewinąć wideo do tego miejsca.

Lista wszystkich autorów

Lektor: Krzysztof Chojecki

Materiały: Paweł Szulc

Kontrola jakości: Andrzej Pieńkowski

Produkcja:

Katalyst Education