Te ćwiczenia obejmują:

  • mnożenie dwóch ułamków dziesiętnych z wynikiem do czterech cyfr po przecinku,
  • dzielenie w pamięci liczb dziesiętnych przez liczby naturalne,
  • określanie, o ile miejsc należy przesunąć przecinek w liczbie dziesiętnej, aby otrzymać wynik mnożenia lub dzielenia przez wielkokrotność 10,
  • sprawdzenie znajomości zasad mnożenia liczb dziesiętnych,
  • obliczanie objętości sześcianu o długości boku wyrażonej liczbą dziesiętną,
  • wykonywanie dzielenia pisemnego liczby dziesiętnej przez liczbę naturalną oraz dwu liczb naturalnych z wynikiem dziesiętnym,
  • zaokrąglanie liczb dziesiętnych do części dziesiątych, do części setnych i do jedności,
  • szacowanie wyniku mnożenia dwóch liczb dziesiętnych poprzez zaokrąglanie ich do pełnych jedności.

Podstawa programowa

Pobieranie materiałów

Licencja: cc-by-nc-sa.svg

Poniższe materiały są udostępnione na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowej (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl). Możesz je wykorzystywać wyłącznie jako całość, bez rozdzielania ich na indywidualne elementy składowe. Zabronione jest wycinanie, pobieranie, modyfikowanie, edytowanie i zmienianie elementów składowych (np. grafik, tekstów, dźwięków, logotypów). Licencja CC BY-NC-SA 4.0 nie obejmuje wykorzystywania elementów składowych w utworach pochodnych. Jeśli chcesz wykorzystać ten materiał w swoim niekomercyjnym projekcie, nie zapomnij wymienić jego autorów: Pi-stacja / Katalyst Education.

Transkrypcja

Kliknij na zdanie, aby przewinąć wideo do tego miejsca.

Lista wszystkich autorów

Lektor: Krzysztof Chojecki

Materiały: Paweł Szulc

Kontrola jakości: Andrzej Pieńkowski

Produkcja:

Katalyst Education