Te ćwiczenia obejmują:

  • obliczanie powierzchni prostokąta o podanych bokach, których długość wyrażono liczbą dziesiętną,
  • porównywanie liczb dziesiętnych,
  • znajdowanie operacji dzielenia liczb dziesiętnych o identycznych wynikach,
  • mnożenie lub dzielenie liczby dziesiętnej okresowej lub nieokresowej przez wielokrotność 10,
  • uzupełnianie operacji mnożenia pisemnego dwóch liczb dziesiętnych,
  • uzupełnianie zdań opisujących sposób dzielenia pisemnego liczb dziesiętnych,
  • zaokrąglanie liczb dziesiętnych z rozwinięciem okresowym,
  • szacowanie, czy wyniki mnożenia i dzielenia liczb dziesiętnych są większe czy mniejsze od podanej liczby,
  • dzielenie pisemne dwu liczb naturalnych z wynikiem zawierającym trzy lub cztery cyfry po przecinku.

Podstawa programowa

Pobieranie materiałów

Licencja: cc-by-nc-sa.svg

Poniższe materiały są udostępnione na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowej (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl). Możesz je wykorzystywać wyłącznie jako całość, bez rozdzielania ich na indywidualne elementy składowe. Zabronione jest wycinanie, pobieranie, modyfikowanie, edytowanie i zmienianie elementów składowych (np. grafik, tekstów, dźwięków, logotypów). Licencja CC BY-NC-SA 4.0 nie obejmuje wykorzystywania elementów składowych w utworach pochodnych. Jeśli chcesz wykorzystać ten materiał w swoim niekomercyjnym projekcie, nie zapomnij wymienić jego autorów: Pi-stacja / Katalyst Education.

Transkrypcja

Kliknij na zdanie, aby przewinąć wideo do tego miejsca.

Lista wszystkich autorów

Lektor: Krzysztof Chojecki

Materiały: Paweł Szulc

Kontrola jakości: Andrzej Pieńkowski

Produkcja:

Katalyst Education