Wyniki wyszukiwania ( 9 )

miniatura

Genetyka

Opis: Z tej playlisty dowiesz się, jak jest zbudowane DNA oraz jaką pełni rolę w organizmie. Zapoznasz się z podstawowymi pojęciami z genetyki: gen, allel, cecha dominująca, cecha recesywna, dziedziczenie, genom, chromosom, chromatyda, centromer, homozygota dominująca, homozygota recesywna, heterozygota. Nauczysz się konstruować proste krzyżówki genetyczne na dziedziczenie cech, dziedziczenie płci, grup krwi oraz cech sprzężonych z płcią. Poznasz różne rodzaje mutacji oraz choroby genetyczne, które mogą być skutkiem czynników mutagennych.
miniatura

Mutacje i nowotwory

Dowiesz się: czym jest mutacja, jakie są możliwe przyczyny występowania mutacji, czym są mutacje spontaniczne, jakie są przykłady czynników mutagennych, jak promieniowanie UV, promieniowanie X, składniki dymu tytoniowego, toksyny grzybów pleśniowych, wirusy mogą wpływać na ludzki genom, na czym polega mukowiscydoza, fenyloketonuria i zespół Downa, że nowotwory są efektem mutacji.
miniatura

Dziedziczenie grup krwi

Dowiesz się: jak wygląda dziedziczenie grup krwi u człowieka, jak działa układ AB0 w krwinkach czerwonych, czym jest czynnik Rh.
miniatura

Dziedziczenie płci, cechy sprzężone z płcią

Dowiesz się: jak wygląda dziedziczenie płci u człowieka, jak wygląda zapis genotypu kobiety i mężczyzny, jakie są przykłady chorób sprzężonych z płcią, na czym polega hemofilia i daltonizm i jak się je dziedziczy.
miniatura

Dziedziczenie cech

Dowiesz się: na czym polega dziedziczenie jednogenowe, jak posługiwać się podstawowymi pojęciami genetyki, co to jest: fenotyp, genotyp, gen, allel, homozygota, heterozygota, dominacja, recesywność.
miniatura

Podziały komórkowe, mejoza

Dowiesz się: jakie jest znaczenie mejozy, jak przebiega mejoza, na czym polega tworzenie komórek rozrodczych.
miniatura

Cykl komórkowy, mitoza

Dowiesz się: jakie jest znaczenie biologiczne mitozy, czym jest cykl komórkowy i jak przebiega, jak jest zbudowany chromosom, co to jest centromer i czym są chromatydy.
miniatura

Ludzki genom

Dowiesz się: jak wygląda chromosom, jaka jest liczba chromosomów w komórkach somatycznych człowieka, jaka jest różnica między autosomami a chromosomami płci.
miniatura

Budowa i rola DNA

Dowiesz się: jak jest zbudowane DNA, jaką rolę pełni DNA, jakie jest znaczenie struktury podwójnej helisy w procesie replikacji DNA, jakie jest znaczenie procesu replikacji DNA.