Wyniki wyszukiwania

Filtry:
Chemia Szkoła Podstawowa VII-VIII
Znaleziono 8

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Materiały w języku ukraińskim / Українські матеріали

Zapisywanie równań reakcji chemicznej

miniatura
Dowiedz się: w jaki sposób zapisuje się równania reakcji chemicznych, co to są produkty, substraty, reagenty, co to jest stechiometria, jak zapisujemy równania reakcji chemicznych w formie cząsteczkowej, jak uzgadniamy współczynniki w równaniu reakcji chemicznej.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Prawo zachowania masy

miniatura
Dowiedz się: na czym polega prawo zachowania masy, jak zapisujemy równanie reakcji chemicznej w formie cząsteczkowej, jak obliczamy masy substratów i reagentów, jak obliczyć masę produktów na podstawie masy substratów i odwrotnie.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Prawo stałości składu

miniatura
Dowiedz się: jak oblicza się masę cząsteczkową związku chemicznego, jak stosować prawo stałości składu przy tworzeniu wzorów związków chemicznych, jak oblicza się stosunek masowy pierwiastków tworzących związek chemiczny, jak oblicza się procentową zawartość pierwiastków tworzących związek chemiczny.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Masa atomowa i masa cząsteczkowa

miniatura
Dowiedz się: co to jest masa atomowa, w jakich jednostkach wyrażone są masy atomowe pierwiastków chemicznych, jak oblicza się masy cząsteczkowe związków chemicznych, gdzie w układzie okresowym można znaleźć wartości mas atomowych pierwiastków.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Energetyka reakcji chemicznych, katalizatory

miniatura
Dowiedz się: co to znaczy, że reakcja jest endotermiczna (endoenergetyczna), co to znaczy, że reakcja jest egzotermiczna (egzoenergetyczna), co to jest katalizator i jak wpływa na przebieg reakcji chemicznej, jak odróżnić substraty i produkty od katalizatora.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Typy reakcji chemicznych

miniatura
Dowiedz się: jakie są podstawowe typy reakcji chemicznych, na czym polega reakcja syntezy, analizy, wymiany pojedynczej i wymiany podwójnej, czym są reagenty, substraty i produkty.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Przemiana fizyczna a reakcja chemiczna

miniatura
Dowiedz się: czym jest reakcja chemiczna, co to jest przemiana fizyczna, na czym polega różnica między przemianą fizyczną a reakcją chemiczną, jakie są przykłady reakcji chemicznych i przemian fizycznych.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy: