Wyniki wyszukiwania

Filtry:
Chemia Szkoła Podstawowa VII-VIII
Znaleziono 9

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Materiały w języku ukraińskim / Українські матеріали

Gęstość, masa, objętość

miniatura
Dowiedz się: czym jest gęstość substancji, a czym jej masa, jak wyznaczać objętość substancji, w jakich jednostkach wyrażamy gęstość substancji i jak je przeliczać, jak obliczamy gęstość substancji, jaka jest zależność między masą a gęstością.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Metale i niemetale

miniatura
Dowiedz się: jakie są różnice między metalami a niemetalami, jak odróżnić metal od niemetalu gołym okiem, jak rozmieszczone są pierwiastki w układzie okresowym, jakie są wspólne właściwości niemetali, a jakie niemetali, w jakich stanach skupienia występują metale i niemetale.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Dyfuzja

miniatura
Dowiedz się: na czym polega dyfuzja i gdzie zachodzi, jakie są stany skupienia materii, jak dyfuzja zachodzi w ciałach stałych, jak w cieczy, a jak w gazach, jak zbudowana jest materia.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Sposoby rozdzielania mieszanin

miniatura
Dowiedz się: jakie są sposoby rozdzielania mieszanin, jak rozdzielić substancje stałe, ciekłe i gazowe od siebie, jak dobrać metody rozdzielania substancji w zależności od stanu skupienia czy rozpuszczalności, czym jest sączenie, dekantacja, destylacja, sedymentacja.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Podział mieszanin

miniatura
Dowiedz się: czym jest mieszanina i jak powstaje, jak dzielimy mieszaniny, czym jest mieszanina jednorodna, a czym niejednorodna, jak odróżnić mieszaniny jednorodne od niejednorodnych.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Pierwiastek, związek czy mieszanina?

miniatura
Dowiedz się: czym jest pierwiastek chemiczny, czym jest mieszanina, czym jest związek chemiczny, jaka jest różnica między związkiem chemicznym a mieszaniną.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Badanie właściwości substancji

miniatura
Dowiedz się: czym jest substancja, czym różnią się substancje między sobą, jak można badać właściwości substancji, że właściwości substancji dzielimy na fizyczne i chemiczne.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Zasady bezpieczeństwa w pracowni chemicznej

miniatura
Dowiedz się: jakie są zasady bezpiecznej pracy podczas wykonywania doświadczeń chemicznych, co to jest odczynnik chemiczny, co to jest piktogram, jak oznaczone są odczynniki chemiczne oraz produkty spożywcze i higieniczne, jakie są podstawowe sprzęty w laboratorium chemicznym.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy: